Beachveld aangelegd

Eind maart is het beachveld aangelegd. Na een hele dag aanvoeren en verdelen van het zand door J. van den Brom en Van Schoonhoven Infra lag er een zandveld klaar om op te sporten. De dagen erna is de verdere afwerking gedaan, zoals het trekken van lijnen. Ook de volleyballers van Afas-LEOS zijn aan de slag gegaan met het veilig kunnen plaatsen van de palen voor de netten. De eerste trainingen op het zand zijn inmiddels gehouden. De komende tijd testen we het verder uit en zullen we vast nog wel wat aanpassingen doen. Daarna kan het veld ook door andere sporters gebruikt worden.

Een (ons bekende) reporter van de Leusderkrant.nl kwam kijken en bedacht de pakkende titel: LHV aan Zee! Lees hier zijn artikel.

Na het gedane werk bezorgen To en Marita twee zelfgebakken appeltaarten bij het personeel van Van Schoonhoven Infra. Op de matchbeurs van 2019 (!) was de match al tot stand gekomen: Van Schoonhoven heeft ons geholpen bij het verwerken van het zand, en in ruil daarvoor taart!

Oud trainer Aart Souverein overleden

We ontvingen het verdrietige bericht dat Aart Souverein op 25 maart overleden is. Hij was in de beginjaren 2000 trainer van de LHV heren. Onder zijn leiding zetten de heren mooie sportieve stappen. Naast winst van de afdelingsbeker en verkiezing van Leusdense sportploeg van het jaar, wist Aart de mannen naar het niveau van de toenmalige Regioklasse te leiden. Ook buiten het handballen om hebben we leuke momenten met Aart beleefd. De (handbal)wereld verliest een bijzonder mens.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Jose en dochters Joyce en Nancy + familie.

LHV organiseert voorronde NK stoepranden

Deze week ontvingen we bericht dat LHV een voorronde NK stoepranden mag organiseren. De organisatie hiervan is in handen van Jantje Beton. Dit jaar mochten de handbalverenigingen zich met voorrang aanmelden.  LHV is geselecteerd uit 140 aanmeldingen. Wij willen dit in samenwerking met de Leusdense buurtsportcoaches organiseren.

Om enigszins zeker te zijn dat het door kan gaan, hebben we ervoor gekozen om het evenement in de Nationale Sportweek (september) te laten plaatsvinden. Het is voor alle leeftijden en het lijkt ons leuk om teams te formeren van kinderen met hun opa’s en/of oma’s. 

Voor een impressie, zie NK Stoepranden. Voor meer informatie, zie de website van Jantje Beton.

Van de technische commissie

Sinds enkele weken wordt er weer volop buiten getraind. Met veel passen en meten lukt het om alle teams tot 27 jaar tussen 18 en 21 uur tenminste 1 x een training te kunnen aanbieden.  Niet alleen de gebruikelijke maandag- en woensdagavonden worden hiervoor benut, maar ook op dinsdag, donderdag en zondag wordt er getraind. Inmiddels mogen ook de leden ouder dan 27 jaar weer trainen met inachtneming van de 1,5 meter regel en in groepjes van 4. Een aantal heren 2 heeft aangegeven dit wel te willen, zij zullen na het paasweekend starten. Het veld van Antilopen is eveneens beschikbaar voor de “oudere” heren van Eemland. Door het verschuiven van de avondklok naar 22 uur krijgen we wat meer ruimte.

Op het 2e veld wordt eind maart zand gestort is en is er ruimte voor 2 beach handbalvelden. We willen de teams kennis laten maken met het beach handbal en hiervoor trainingen verzorgen. Wanneer het weer is toegestaan willen we ook wedstrijden organiseren met verenigingen in de buurt. Op enkele avonden zal ook volleybalvereniging Afas-LEOS gebruik maken van deze velden. 

Uiteraard zijn de coronarichtlijnen nog steeds van toepassing. Omdat ook de binnensportverenigingen op diverse velden op het Buiningpark trainen is het belangrijk om de aangegeven looproutes te volgen en na de training zo snel mogelijk naar huis te gaan. 

Helaas mogen er nog steeds geen wedstrijden worden gespeeld. Er is inmiddels wel een alternatieve competitie samengesteld door het NHV voor de maanden mei en juni. Deze wedstrijden zijn al te zien in de handbalapp. We zullen dit in een schema verwerken, zodra duidelijk is dat deze vriendschappelijke wedstrijden gespeeld mogen worden.

Hopelijk zien we elkaar weer snel op het handbalveld.

To Schoenmakers

Jantje Beton: met weinig collectanten toch hoge opbrengst

De jeugdleden van LHV collecteren al meer dan 10 jaar voor Jantje Beton. Voor wie Jantje Beton nog niet kent: 1 op de 3 kinderen speelt bijna nooit buiten. Buitenspelen is dus niet voor ieder kind vanzelfsprekend. LHV komt daarvoor in actie. 50% van de opbrengst is voor onze clubkas (met als doel het LHV jeugdkamp) en 50% is voor Jantje Beton. Met speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare speelposities, zoals kinderen met een handicap.

In 2021 hebben we ondanks corona toch kunnen collecteren. Het ging dit jaar echt anders. We moesten de bus op de grond zetten en een grote stap achteruit doen. Hierdoor hielden we 1,5 meter afstand. Daarnaast konden we al om 16:00 gaan lopen, omdat iedereen toch thuis is. Dat was wel heel fijn.  

Helaas was er een zeer matige opkomst van onze jeugdleden. Wellicht door corona, maar daarover hebben we niet veel gehoord. We zijn wel heel trots op de collectanten die wel kwamen opdagen: Jahmiero, Lasse, Odin, Pepijn en Boris. Zij hebben meer dan €500,- opgehaald!

Edo en Elmer, ook dank voor jullie begeleiding en graag tot de volgende keer! Margareth: dank voor het in de Tabaksteeg huis-aan-huis rondbrengen van onze QR-code briefje!

Je kunt nog doneren

De opbrengst is nog niet definitief, de elektronische collectebus is nog de rest van de maand actief! Dus kan er ook op de website nog gedoneerd worden. In de bussen zat in totaal ruim 375 euro. En dat samen met de prognose van de digitale opbrengst (150 euro) maakt dat we het doel voor dit jaar gehaald hebben! 

Met een groet van de organisatie, Andries en Klaas

Terugblik ALV

4 maart was de online Algemene Leden Vergadering van LHV. De leden stemden onder andere in met een nieuwe compensatie van de contributie als gevolg van de coronasituatie in 2020. Dit betekent dat we in de maanden april en mei 2021 geen contributie innen. Mensen die over deze maanden het contributiebedrag graag alsnog aan een specifiek doel binnen LHV willen geven, kunnen dat aangeven via een formulier dat binnenkort via de e-mail wordt verstuurd. 

In de ALV hebben we het jaarverslag en begroting 2021 goedgekeurd. De contributie voor volgend seizoen wordt niet verhoogd, ook niet met de inflatiecorrectie. Ook spraken we over de bezetting van het bestuur. Omdat we nog geen nieuwe penningmeester hebben gevonden, blijft Gert deze functie op de achtergrond waarnemen. We blijven zoeken naar een nieuwe penningmeester. Het bestuur bestaat nu uit Marita Voogt, Astrid Osnabrugge, Gert Visscher (waarnemend), To Schoenmakers en Jobert Vrijhoef. 

Traditiegetrouw sloot Marita de ALV af met het benoemen en feliciteren van de jubilarissen. Dit zijn leden die al 15, 25 en dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging zelfs 40 jaar (!) lid zijn LHV. We zoeken naar een moment later in het jaar waarop we weer bij elkaar kunnen zijn om deze leden in het zonnetje te zetten.  

We zoeken naar een moment later in het jaar waarop we weer bij elkaar kunnen zijn om deze leden in het zonnetje te zetten.  Maar bij deze alvast een felicitatie aan Annika, Steven (15), Klaas (25), Arjan en Frederike (40)!

Het verslag van de ALV sturen we binnenkort via de mail aan de leden.

Aanleg beachveld in de week van 29 maart

Na een jaar uitstel is het zover: eind maart wordt het tijdelijke beachveld aangelegd. Het zand wordt geleverd door J. van den Brom (Nijkerkerveen) en verdeeld over het veld door het Leusdense bedrijf Van Schoonhoven Infra. Klaas Pranger en Marita Voogt hebben met hulp van anderen veel tijd in de organisatie en het financieren van het project gestopt. Mede dankzij subsidie van het Fonds Samenlevingsinitiatieven en het Platform Sport en Bewegen is er straks een beachveld voor o.a. handbal en volleybal. 

Jan Hondelink heeft in de tussentijd zijn werkzaamheden voor de beach-commissie beëindigd. Wij bedanken Jan voor zijn inzet. Zonder hem was dit project niet van de grond gekomen. Er is ook versterking uit een andere hoek: Minco Kersloot van volleybalvereniging Afas-LEOS. Afas-LEOS kijkt ernaar uit om buiten op het zand te kunnen gaan trainen. 

Planning trainingen

Tijdens de ALV kwam de vraag op of we het beachveld uit kunnen stellen als de avondklok van kracht blijft. Door het zand is er immers minder ruimte om op het asfalt te trainen. We doen dat niet. De afspraken met de leveranciers zijn gemaakt en zij hebben de werkzaamheden ingepland. Het kost de commissie na het leveren en verspreiden van het zand nog tijd om het veld helemaal speelklaar te krijgen, voor zowel handbal als volleybal. We willen er met Afas-LEOS in april mee aan de slag. De TC zal in overleg met de trainers een planning gaan maken voor de trainingen op het asfalt (op veld 1) en op het zand (op veld 2). We realiseren ons dat de puzzel, ook voor de betrokken trainers, lastiger te maken is als de avondklok na 30 maart van kracht blijft. Wel is ook het beachveld beschikbaar om op te trainen. 

De planning wordt in overleg met Afas-LEOS gemaakt. Het zal gebeuren dat Afas-LEOS op het beachveld aan het sporten is en een LHV team tegelijkertijd handbaltraining heeft op veld 1. Dat zal vast even wennen zijn, maar we kijken ernaar uit om de volleyballers te verwelkomen op onze accommodatie.  

Andere sporten

Op momenten dat LHV of Afas-LEOS geen gebruik maakt van het beachveld, kunnen andere sporters uit Leusden of handballers uit de regio intekenen op het gebruik van de velden. Het reserveringsformulier daarvoor staat op de website. Zij gebruiken het veld op eigen risico. Vanwege de coronamaatregelen moet steeds bekend zijn welke sporters waar gebruik van maken. Ook moeten sporters veilig en zonder overlast voor andere gebruikers het veld kunnen bereiken en verlaten. Al met al een heel geregel waarvoor we veel moeten afstemmen met de andere gebruikers van het sportpark. Daarom zullen we in de eerste periode (tot ergens in mei) oefenen met alleen gebruik door LHV, Afas-LEOS en eventueel overdag buurtsportcoaches/SNO. Als dat goed gaat, stellen we het reserveringsformulier in werking.

Corona-proof Jantje Betoncollecte 2021

Ook dit jaar is er van 8 t/m 13 maart de jaarlijkse Jantje Betoncollecte. LHV doet ook weer mee. We collecteren voor Jantje en ook voor LHV: de helft van de opbrengst is voor onze eigen club

Door de maatregelen tegen de verspreiding van Corona gaat het anders dan voorgaande jaren. We gaan alleen op stap met de jongste jeugd met maximaal 2 begeleiders. LHV zorgt voor 2 begeleiders per locatie, ouders mogen dit jaar niet mee lopen. Ouders kunnen wel met de eigen kinderen individueel op pad. Jantje Beton geeft richtlijnen mee hoe we corona-proof kunnen collecteren aan de huizen. Voor oudere jeugd en volwassenen roepen we op om gebruik te maken van de digitale collecte. 

De E-jeugdleden collecteren op dinsdagavond 9 maart tussen 16:00 en 18:00 uur in de Tabakssteeg. Verzamelen om 15:45 bij De Hank 91.

De D-jeugd collecteert op donderdagavond 11 maart tussen 16:00 en 18:00 uur in de EurowoningenVerzamelen om 15:45 uur op de hoek Torenakkerweg / Asschatterweg, nabij ’t Hamersveld.

Dus hou de avond vrij waarop je team gaat collecteren en doe mee! Zo help je ons en Jantje Beton aan een zo groot mogelijke opbrengst! Geef je zo snel mogelijk op bij Klaas Pranger via een e-mail.

Digitale collectebus

 Voor de A- en B-jeugd en senior leden van LHV doen we een oproep om de LHV digitale collectebus te verspreiden binnen je eigen bubbel. Je kunt de link naar de LHV website delen, daar staat al een digitale bus klaar! Je krijgt op het bij LHV bekende mobiele nummer daarover nog een app-je.

QR-code voor digitale donatie, scan met je telefoon of bank app:

Sportieve groet, Klaas en Andries

Buitentrainingen t/m 26 jaar

Vanaf 3 maart is het toegestaan om teamtrainingen in de buitenlucht te organiseren voor jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar. Vanaf deze week worden er voor deze hele doelgroep trainingen verzorgd. We hopen dat we binnenkort ook voor onze oudere leden trainingen kunnen aanbieden.

Update schoolhandbal

Na de zomervakantie van 2020 is de schoolhandbal commissie met goede moed begonnen aan de voorbereidingen van het toernooi van 2021. Helaas kan het schoolhandbaltoernooi van 2021 door de nog steeds geldende Corona maatregelen niet traditiegetrouw plaatsvinden in de voorjaarsvakantie.

Het zijn onzekere tijden, toch kijken we vooruit! We hopen natuurlijk nog steeds een leuk evenement neer te kunnen zetten zodat de basisscholen in Leusden kennis kunnen maken met handbal. Andere vormen van een toernooi passeren nu de revue en ook verschillende data worden besproken. Zodra we wat meer zekerheid hebben zullen we jullie daar dan ook snel over informeren.

Heb je zelf goede ideeën voor een alternatief toernooi of sportdag? Alle suggesties zijn welkom! We kunnen altijd extra hulp gebruiken. Een sportieve groet van de Schoolhandbaltoernooi Cie!