Weer een echte handbalzondag!

Om de niet gespeelde veldcompetitie enigszins te compenseren, speelden onze jeugdteams zondag 12 juli onderlinge wedstrijdjes. Het was lekker weer en ouders konden komen kijken met inachtneming van de coronaregels.

Terras

Ook het terras was geopend. De dag ervoor hebben enkele leden een grote tent geplaatst. Eronder was het goed toeven. Soms werden er nog aanwijzingen over 1,5 meter afstand of het verplicht zitten op het terras gegeven, maar het verliep allemaal prima.

Aan het eind van de middag kwamen ook de heren van de beide combinatieteams met BDC uit Soest (Handbal Eemland) bij elkaar op het terras voor een teambuildingsactiviteit met een hapje en een drankje. Wat fijn dat dit soort dagen weer mogelijk zijn!

Zomerperiode

We gaan nu de vakantieperiode in. We bieden nog steeds trainingen aan als daar voldoende belangstelling voor is. Voor meer informatie hierover kun je bij je trainer of To Schoenmakers terecht.

Richtlijnen corona per 1 juli

Klik op de afbeelding voor een vergroting van de Spelregels op onze sportaccommodatie

Vanaf 1 juli gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van Corona. Dat is goed nieuws. Maar wat betekent het precies voor de activiteiten van onze club? Dat lees je in dit bericht. We hebben geprobeerd om de informatie van de overheid, het NHV en het NOC*NSF zo goed mogelijk te vertalen. Alle info staat in het Protocol Verantwoord Sporten, versie 7. Dat was best een klus. Het kan zijn dat er nog zaken worden toegevoegd of veranderd. Houd updates in de gaten. 

Wat is het belang van de basisregels?

Allereerst: de basisregels blijven van kracht:

  • bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd  buiten het sporten 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak je handen;

Wanneer iedereen zich aan deze basisregels houdt wordt de organisatie van onze activiteiten een stuk gemakkelijker. Een voorbeeld: stel je vertoont klachten maar komt toch. Dan moet een van onze vrijwilligers, in dit geval een trainer, voor jou beslissen dat je weer naar huis moet gaan. Dat legt een behoorlijke verantwoordelijkheid bij onze vrijwilligers. Want stel het was een wedstrijd en de coach kan jou als flitsende linkerhoekspeler wel heel goed gebruiken: dilemma! Daarom: neem je eigen verantwoordelijkheid hierin, dan komen we samen verder. 

Hoe gaan de trainingen vanaf 1 juli?

Teams van alle leeftijden, dus ook de senioren, kunnen tijdens trainingen en wedstrijden in het veld contact met elkaar maken. Dat geldt voor contact dat nodig is om de sport goed uit te voeren. We mogen dus wel elkaar verdedigen, maar we mogen geen high fives geven bij een doelpunt of een wissel.  

Er mag nu ook binnen gehandbald worden. Voor de teams uit het samenwerkingsverband met BDC uit Soest betekent het dat zij –voor een korte zomerstop- nog een aantal zaaltrainingen krijgen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De sporthal in Leusden heeft een goede ventilatie en looproutes zijn uitgezet. Bedenk dat de mensen van 18 jaar en ouder na het sporten direct weer 1,5 meter afstand moeten houden, ook in de kleedkamer. Spreid dus het gebruik van de kleedkamers. 

Sportmaterialen als ballen en pionnen moeten nog steeds gereinigd worden voor en na elke activiteit. Was voor en na de training ook je handen. 

Na de training ga je direct naar huis, tenzij de kantine op dat moment is opengesteld. In dat geval kun je nog een drankje doen na afloop. We hebben er in overleg met Korfbalclub Antilopen voor gekozen om de kleedkamers voor de veldtrainingen in de zomerperiode nog gesloten te houden. Op die manier beperken we de bewegingen en contacten in het gebouw en is er minder druk op schoonmaak.  

Ouders van jeugdleden zijn weer welkom om hun kind van en naar de training te begeleiden. Houd je daarbij aan de aangegeven looproute en 1,5 meter afstand tot anderen. Ouders kunnen tijdens de training op 1,5 meter afstand op een van de picknickbanken op het terras zitten, of wanneer ze daarbij geen andere activiteiten storen achter de hekken aan de doelzijden staan. Het looppad moet altijd vrij blijven. 

Wat is er mogelijk aan wedstrijden vanaf 1 juli?

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de veldcompetitie en ook de zaalcompetitie voor het 1e divisieteam kunnen starten in september. Ook mag er in principe publiek komen kijken, altijd met 1,5 meter afstand. De informatie over hoe we dat in goede banen gaan leiden, volgt. Denk bijvoorbeeld ook aan hoe het vervoer naar uitwedstrijden goed geregeld kan worden. Of het schoonmaken van kleedkamers na gebruik door teams.  

Tot die tijd mogen er al wel oefenwedstrijden gehouden worden. Is er voor een jou een oefenwedstrijd georganiseerd waarvoor je met elkaar moet reizen: vanaf 18 jaar mag je met personen uit verschillende huishoudens in een auto reizen, maar je dient dan wel een mondkapje te dragen.

In het veld vervalt de 1,5 meter afstand regel, maar deze geldt wel voor de begeleiders en de wisselspelers. Gebruik meer wisselbanken om afstand van elkaar te kunnen houden.

Hoe en wanneer stellen we kantine/terras open vanaf 1 juli?

Ook onze sportkantine mag weer open! Dat is goed nieuws, het zorgt voor binding en voor inkomsten. Er gelden wel regels waar we ons, net als de horeca, aan moeten houden. Dat is belangrijk om open te kunnen blijven.

We hebben ervoor gekozen om alleen gebruik te gaan maken van het terras en niet van de binnenruimte. We gaan bezig met het verplaatsen en maken van een nieuwe bar. Die komt aan de kopse kant, om zo de ruimte in de kantine beter te kunnen benutten. Vanwege de aanstaande werkzaamheden is het niet handig als we de kantine open hebben. Door alleen van het terras gebruik te maken voorkomen we bovendien extra bewegingen en contacten in het gebouw en is er minder druk op schoonmaak. De kantinecommissie heeft een mobiele bar met PIN-betaalsysteem gemaakt. Deze staat bij een van de deuren tussen het terras en de kantine. Betalen gaat de komende tijd met PIN!

Mensen die het terras bezoeken dienen te zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden wanneer ze 18 jaar of ouder zijn en niet tot hetzelfde huishouden horen. We hebben samen met Korfbalclub Antilopen plaatsen voor de tafels bepaald en geven dat aan met belijning op de grond. De lage tafels en hoge bartafels mogen niet verplaatst worden. Ook komen er looplijnen voor het gebruik van het toilet. Binnenkort komen er op het terras twee grote tenten zodat mensen droog kunnen zitten. Het gehele terras is voor gebruik door beide verenigingen.

Voor je het terras of het gebouw betreedt om naar het toilet te gaan, dien je je handen te ontsmetten. Was na toiletbezoek ook altijd weer je handen. We hebben aandacht voor het tussendoor schoonmaken van deurklinken en zullen daarbij ook een beroep doen op mensen op het terras. 

Het terras kan alleen open voor consumpties als er een barverantwoordelijke beschikbaar is. In de periode tot september zullen alleen mensen van het team van barverantwoordelijken bardienst draaien. Dit zijn vrijwilligers van de club. Zij worden nader geïnstrueerd over de extra aandachtspunten. Volg altijd hun aanwijzingen op. Wanneer we voor een bepaald moment geen vrijwilliger daarvoor hebben, blijft het terras gesloten. 

Wat in het geval van klachten en een besmetting?

Tot nu toe hebben we op de club gelukkig niet te maken gehad met meldingen van mensen die positief hebben getest op COVID-19. Maar we bereiden ons er wel op voor zodat we weten wat ons te doen staat als het toch optreedt. 

Als je klachten hebt is het belangrijk om je te laten testen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zie hier meer informatie over het testen.

Mocht je positief testen op COVID-19 dan meld je dat bij je trainer/coach en/of de contactpersoon van een activiteit waaraan je hebt deelgenomen (bijvoorbeeld het jeugdkamp). Iemand van het bestuur heeft vervolgens contact met de GGD om gegevens te delen voor contactonderzoek. De GGD zal ons adviseren over het eventueel tijdelijk staken van activiteiten voor bepaalde groepen. Het bestuur maakt hiervoor een protocol dat gedeeld wordt met de trainers en contactpersonen. Communicatie naar de leden wordt onderdeel van het protocol. 

Versoepeling jeugd t/m 18 jaar

Vanaf 1 juni hoeven de jeugdspelers tot en met 18 jaar tijdens de training geen 1,5m afstand meer tot elkaar te houden. Let op: wel tot de trainer!

Zo gaan we stapje voor stapje steeds meer naar het handbalspel dat we zo graag willen spelen. Blijf denken aan de overige richtlijnen, zoals handen wassen en ontsmetten. Bedenk ook dat zodra de training is afgelopen en de jeugd huiswaarts keert, zij die niet tot een huishouden behoren wel weer 1,5m afstand dienen te houden.

Sportkantines

De overheid heeft ook aangekondigd dat – als de situatie het dan toestaat – sportkantines waarschijnlijk vanaf 1 juli weer open mogen. De kantinecommissie denkt na over hoe dat kan in combinatie met 1,5m afstand.

Over de kantine gesproken: door het raam heb je wellicht al kunnen zien dat de kantine is geschilderd in een prachtig gele kleur. De werkgroep inrichting kantine is daar net voor de coronamaatregelen druk mee bezig geweest. Ook is er nieuwe keukenapparatuur gekomen en is de verbindingshal naar de sporthal opgefleurd met foto’s uit de oude (en nieuwe) doos. Hopelijk kunnen we er binnenkort van genieten. Er zijn plannen voor een verdere herinrichting van de kantine, daarover later meer.

Ook seniorentrainingen hervat

Sinds vorige week zijn ook de trainingen voor de senioren weer gestart. De beide teams die volgend jaar onder de vlag van Eemland (combinatie LHV/BDC) aan de competitie gaan deelnemen, hebben hun eerste kennismakingstraining achter de rug. Op een warme Hemelvaartsdag werd wat aan de conditie gewerkt op het voetbalveld en was er wat handbalcontact op het verharde veld. Met 21 man trainen op 1,5 meter is een hele uitdaging! Zolang de corona maatregelen van kracht zijn, wordt er op maandag in Soest getraind en op donderdag in Leusden. 

Ook heren 2, de midweek dames en enkele trimhandballers hebben woensdag sinds lange tijd weer getraind. Aan de vrolijke gezichten op de foto te zien, worden de pijnlijke gewrichten en de spierpijn door het verharde veld nog niet gevoeld en is het vooral genieten van het weer samen kunnen sporten.

Het meest actuele trainingsrooster vind je hier.

Richtlijnen voor de jeugdtrainingen

De eerste jeugdtrainingen zijn gehouden, volgens het nieuwe trainingsrooster. Ontzettend fijn dat een deel van onze leden weer samen kan sporten. Het is hier en daar nog best wennen, maar als we goed op elkaar letten en elkaar ook helpen gaat dat zeker goed komen. We hanteren het Protocol Handbal Breedtesport van het NHV. Er is nu al een wijziging voor de jeugd 13-18 jaar: zij mogen wel de bal overspelen, en de keeper hoeft geen handschoenen te dragen, maar zij moeten hun handen en de ballen voorafgaand aan de training desinfecteren. Voor materiaal wordt gezorgd.

Er zijn ook aparte posters voor ouders en trainers.

Let op de buren

Ook de binnensportverenigingen komen buiten sporten, soms bij ons op het sportpark. Zo wordt er op het terrein voor de handbalvelden gebasketbald door de Green Giants. Ook korfballers van Antilopen en leden van Gymnastiekvereniging Impala kunnen we tegenkomen. En vanaf 11 mei gaat de buitenschoolse opvang van SNO in de kantine weer starten. We hebben met elkaar een route afgesproken en houden contact met elkaar om dingen waar nodig aan te passen. Volg altijd de aanwijzingen van de trainers op.

Zelf meer sporten?

Voor jeugd van 8 t/m 18 jaar die naast de handbaltraining nog meer willen sporten: er zijn mogelijkheden om via LeusdenFit op de velden bij Roda’46 te sporten. Dat gebeurt onder begeleiding van de buurtsportcoaches en vrijwilligers. Je kunt je alleen aanmelden of in een groepje. Spelregels en aanmelden via de website van LeusdenFit.

Vanaf 29 april starten we met jeugdtrainingen

We mogen weer trainingen aanbieden aan onze jeugdteams.  Een fijn bericht van het kabinet! Vrijdag 25 april deden To Schoenmakers en Marita Voogt mee aan een video-overleg met de gemeente en vele Leusdense sportaanbieders. Samen hebben we het protocol doorgenomen en afspraken voorbereid. Die gaan we nu verder uitwerken. Dat doen we in overleg met Korfbalclub Antilopen en de buitenschoolse opvang SNO, die vanaf 11 mei ook weer gaat starten in onze kantine. Ook het NHV heeft richtlijnen gegeven voor wat er sporttechnisch wel en niet kan. Bij de jongste jeugd t/m D jeugd mag er meer dan bij de oudere jeugd. 

Alleen de velden gaan open, het gebouw blijft dicht. Ook de toiletten blijven – op een noodgeval na – gesloten. Dus thuis vooraf omkleden, naar het toilet, handen wassen, eigen bidon en bal meenemen. Ouders kunnen niet verder dan de parkeerplaats om hun kind af te zetten. En na afloop zal iedereen direct weer naar huis gaan. 

De trainingsroosters (één keer in de week trainen, op aangepaste tijden) en een overzicht van de regels worden z.s.m. via de appgroepen en andere kanalen gedeeld. Wij kijken ernaar uit om met de jeugd weer aan de slag te gaan!

Marita tekent het sportakkoord namens LHV

Ondertussen hebben we als LHV ook het Leusdense Sportakkoord ondertekend. Wij zetten ons o.a. in voor nieuw sportaanbod in samenwerking met andere partijen, om Leusden en omstreken in beweging te houden en brengen. Zie het bericht in de Leusder Krant

De situatie duurt voort

De situatie zonder handbal duurt voort. Een rare en moeilijke tijd. De Technische Commissie is bezig met de teams voor volgend jaar. In de hoop dat we vanaf september weer aan de gang kunnen met onze trainingen en wedstrijden. Maar niets is zeker.

Het bestuur kijkt ook naar de financiële situatie en overlegt met gemeente, bond, andere sportclubs, huurders en binnenkort ook met de leden over hoe we er financieel uitkomen. Het is nu mogelijk om een rechtmatige Algemene Ledenvergadering (ALV) via een online-meeting te houden. We denken erover om op die manier een ALV te gaan houden voor het eind van het seizoen. Hoe om te gaan met de contributie zal dan een van de onderwerpen zijn.

De plantenbakken staan er mooi bij, er kunnen helaas maar weinig mensen van genieten nu.

21 april horen van we van het kabinet hoe de maatregelen verder zullen gaan. Er wordt gesproken over de 1,5m maatschappij. Wat betekent dat voor handbal? Zouden we nieuwe spelvormen kunnen bedenken om weer wat bal- en teamgevoel te krijgen voordat we weer zoals vanouds kunnen trainen en spelen? En wat betekent het voor de kantine?

Vragen genoeg, met elkaar komen we er vast en zeker uit! Als je hier ideeën over hebt, deel ze!

LHV handbal challenge

Filmpje is af!

Ondanks de Coronamaatregelen gooien wij de bal nog steeds over! Het filmpje LHV handbal challenge is af en superleuk geworden. Met een wel heel bijzondere ‘LHV-er’ die de laatste bal vangt. Dank voor alle inzendingen en Edo Steenbeek voor het maken.

Sluiting verlengd t/m 28 april

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft het kabinet besloten bestaande maatregelen te verlengen. De sportaccommodaties blijven zeker tot en met 28 april gesloten. We houden er rekening mee dat we ook na 28 april de trainingen nog niet kunnen hervatten.

Handbal challenge van LHV

Om de bal toch te kunnen blijven overspelen is Edo Steenbeek een handbal challenge gestart. Maak een filmpje van jezelf terwijl je een bal die wordt aangegooid vangt en vervolgens weer weggooit. Edo maakt van al deze filmpjes een LHV clip. De oproep is in de app-groepen van de teams verspreid en er zijn al leuke inzendingen binnen!

Het begin van de handbal challenge van LHV

Competitie zaal beëindigd, competitie veld afgelast tot 1 juni

Het NHV heeft op 24 maart besloten om de zaalcompetitie als beëindigd te beschouwen. Wedstrijden worden niet ingehaald en ook is er geen reguliere, maar vrijwillige promotie/degradatie. De TC zal de situatie met Heren 1 bespreken.

Daarnaast is besloten om de wedstrijden in de veld- en beachcompetitie tot 1 juni te schrappen. Het NHV zal de komende periode kijken naar de mogelijkheden om z.s.m. weer te gaan handballen na 1 juni. Op last van de rijksoverheid was het al niet meer mogelijk om in de periode tot 1 juni toernooien of evenementen te organiseren.

Lees het bericht van het NHV.

Hiermee is nog niet duidelijk geworden of de sportaccommodaties na 6 april gesloten blijven voor trainingen. Het is de verwachting van wel, maar daarover later meer.