HandbalNL strategisch plan 2020-2040

Ter voorbereiding op de bondsvergadering van 3 oktober aanstaande organiseerde het Nederlands Handbal Verbond (ook wel: HandbalNl) 23 september een webinar. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan stond daarin centraal. Maar eerst werd er een filmpje over het seizen 2019/2020 getoond.

Namens LHV nam Marita Voogt deel aan het webinar. Haar viel o.a. een stellige uitspraak van een van de bondsmedewerkers op, namelijk dat veldhandbal nooit zal verdwijnen. Doorvragen leerde dat men de aanwezigheid van een kantine een belangrijke pijler vindt voor succesvolle handbalclubs. Doordat we als handballers ooit van het veld naar de zaal zijn gegaan (in sommige regio’s zelfs volledig), werd door de afwezigheid van eigen kantines en daardoor de clubbinding minder. Het zou best kunnen dat er daarom nu veel minder handballers in Nederland zijn dan vroeger. Niet voor niets zet de bond in op Beach Handbal naast zaalhandbal. In onze regio spelen we nog handbal op het verharde veld, maar we zien de animo ervoor met name bij de seniorenteams afnemen. Beach handbal kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. We hopen dat we volgend jaar een tijdelijk zandveld kunnen aanleggen om de beach variant te gaan proberen.

Andere zaken waar de bond op in wil zetten zijn o.a. beter inzicht in de verschillende doelgroepen en flexibel aanbod, maatschappelijke betrokkenheid (o.a. via binding met onderwijs) en een nieuw Masterplan Arbitrage.

De presentatie van het beleidsplan is zeer de moeite waard. Kijk de webinar hier terug (duur: 60 minuten). Ook de presentatie is daar beschikbaar.

Marita zal ook 3 oktober naar de bondsvergadering gaan. Mocht je vragen aan de bond hebben over het nieuwe beleidsplan, dan kun je die aan Marita meegeven.

Geplaatst in Geen categorie

Eerste thuiswedstrijd Yourlease/Eemland-1

Zaterdag 19 september (a.s) staat de eerste thuiswedstrijd van Yourlease/Eemland HS1 voor het seizoen 2020-2021 op het programma.

De tegenstander tijdens deze eerste wedstrijd is Vrone/Berdos HS1. 

Deze eerste thuiswedstrijd wordt in Leusden gespeeld. I.v.m de corona-maatregelen is er plek voor 100 toeschouwers. Mocht je deze wedstrijd willen komen kijken, meld je dan via dit Google Forms formulier aan.

Verdere informatie staat bij dit aanmeldformulier weergegeven. Mochten er nog andere vragen zijn rondom de wedstrijden van Yourlease/Eemland, is daarvoor het e-mailadres handbaleemland@lhvleusden.nl.

Geplaatst in Geen categorie

Auto Smeeing/BDC en LHV starten het nieuwe seizoen

De teams van de samenwerking met Auto Smeeing/BDC hebben na een korte pauze de trainingen weer hervat. Ook spelen zij enkele oefenwedstrijden (in Soest en bij andere clubs), voordat voor het 1e team op 12 september met een uitwedstrijd aan de 1e divisie competitie begint. Het 2e team speelt in de Hoofdklasse, waarvoor de competitie in oktober begint. 

De teams spelen onder de naam Yourlease/Eemland. Yourlease is de sponsor. Yourlease least auto’s en e-bikes en is gevestigd in Soest. In eerdere jaren werden de combinatieteams Yourlease/HV Eemland genoemd, waarbij HV stond voor handbalvereniging. HV laten we nu weg. Het gaat namelijk niet om een nieuwe of aparte handbalvereniging, maar om een samenwerking tussen Auto Smeeing/BDC en LHV. 

Samen met de mensen van BDC kijken we hoe we het met publiek bij de thuiswedstrijden in coronatijd kunnen doen. Voor de oefenwedstrijden die in Soest plaatsvinden geldt een reserveringsplicht via e-mail handbaleemland@outlook.com. Helaas was er meer animo voor de eerste oefenwedstrijd dan er plaatsen beschikbaar waren. Hopelijk lukt het ons om onze leden en geïnteresseerden tijdens het seizoen voldoende mogelijkheden te bieden om de thuiswedstrijden te kunnen meebeleven.  Meer informatie over de procedure volgt. 

Op de hoogte blijven van de ins en outs van de Eemland teams? Volg ze op Facebook: https://www.facebook.com/HandbalEemland/

Niet alleen bij de heren senioren werken we samen met Auto Smeeing/BDC. Wij hebben net als BDC een damesteam in de zondagcompetitie. Onze dames komen over uit de jeugd en spelen breedtesport. De dames van BDC komen uit in de 1eklasse van de wedstrijdsport. De teams gaan samen trainen, een keer in de week in Leusden onder leiding van onze Carin Nijhuis en de andere keer in Soest onder leiding van Mandy Timmer. De proeftrainingen voor de zomerstop zijn alvast goed bevallen. 

1e oefenwedstrijd Yourlease/Eemland 1

Volgende week zaterdag 22 augustus om 19:30 speelt Yourlease/Eemland 1 zijn de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Houten 2 in Beukendal.

Vanwege het coronavirus mogen er max. 50 toeschouwers in Beukendal tijdens en na de wedstrijd.
Als je wilt komen kijken is het daarom verplicht om je vooraf via handbaleemland@outlook.com aan te melden met je naam + telefoonnummer.

Tot de 22e!

Protocol besmetting

Het bestuur heeft op basis van de informatie van de rijksoverheid een protocol gemaakt wat te doen als een LHV-er besmet blijkt te zijn met corona.

Link naar het protocol

De eerste actie ligt bij het lid zelf, door de juiste persoon bij LHV te informeren. Andere acties zijn er voor trainers of contactpersonen van activiteiten en de contactpersoon vanuit het bestuur (To Schoenmakers).

Dus: blijkt uit een Coronatest dat je besmet bent met het virus, volg dan het protocol.

Is iemand met wie jij nauw contact hebt (gehad) besmet? Dan krijg je van de GGD advies op maat. Als iemand uit jouw huishouden besmet is, dan ga je zelf in ieder geval 14 dagen in quarantaine. Bron: rijksoverheid.nl

Weer een echte handbalzondag!

Om de niet gespeelde veldcompetitie enigszins te compenseren, speelden onze jeugdteams zondag 12 juli onderlinge wedstrijdjes. Het was lekker weer en ouders konden komen kijken met inachtneming van de coronaregels.

Terras

Ook het terras was geopend. De dag ervoor hebben enkele leden een grote tent geplaatst. Eronder was het goed toeven. Soms werden er nog aanwijzingen over 1,5 meter afstand of het verplicht zitten op het terras gegeven, maar het verliep allemaal prima.

Aan het eind van de middag kwamen ook de heren van de beide combinatieteams met BDC uit Soest (Handbal Eemland) bij elkaar op het terras voor een teambuildingsactiviteit met een hapje en een drankje. Wat fijn dat dit soort dagen weer mogelijk zijn!

Zomerperiode

We gaan nu de vakantieperiode in. We bieden nog steeds trainingen aan als daar voldoende belangstelling voor is. Voor meer informatie hierover kun je bij je trainer of To Schoenmakers terecht.

Richtlijnen corona per 1 juli

Klik op de afbeelding voor een vergroting van de Spelregels op onze sportaccommodatie

Vanaf 1 juli gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van Corona. Dat is goed nieuws. Maar wat betekent het precies voor de activiteiten van onze club? Dat lees je in dit bericht. We hebben geprobeerd om de informatie van de overheid, het NHV en het NOC*NSF zo goed mogelijk te vertalen. Alle info staat in het Protocol Verantwoord Sporten, versie 7. Dat was best een klus. Het kan zijn dat er nog zaken worden toegevoegd of veranderd. Houd updates in de gaten. 

Wat is het belang van de basisregels?

Allereerst: de basisregels blijven van kracht:

  • bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd  buiten het sporten 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak je handen;

Wanneer iedereen zich aan deze basisregels houdt wordt de organisatie van onze activiteiten een stuk gemakkelijker. Een voorbeeld: stel je vertoont klachten maar komt toch. Dan moet een van onze vrijwilligers, in dit geval een trainer, voor jou beslissen dat je weer naar huis moet gaan. Dat legt een behoorlijke verantwoordelijkheid bij onze vrijwilligers. Want stel het was een wedstrijd en de coach kan jou als flitsende linkerhoekspeler wel heel goed gebruiken: dilemma! Daarom: neem je eigen verantwoordelijkheid hierin, dan komen we samen verder. 

Hoe gaan de trainingen vanaf 1 juli?

Teams van alle leeftijden, dus ook de senioren, kunnen tijdens trainingen en wedstrijden in het veld contact met elkaar maken. Dat geldt voor contact dat nodig is om de sport goed uit te voeren. We mogen dus wel elkaar verdedigen, maar we mogen geen high fives geven bij een doelpunt of een wissel.  

Er mag nu ook binnen gehandbald worden. Voor de teams uit het samenwerkingsverband met BDC uit Soest betekent het dat zij –voor een korte zomerstop- nog een aantal zaaltrainingen krijgen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De sporthal in Leusden heeft een goede ventilatie en looproutes zijn uitgezet. Bedenk dat de mensen van 18 jaar en ouder na het sporten direct weer 1,5 meter afstand moeten houden, ook in de kleedkamer. Spreid dus het gebruik van de kleedkamers. 

Sportmaterialen als ballen en pionnen moeten nog steeds gereinigd worden voor en na elke activiteit. Was voor en na de training ook je handen. 

Na de training ga je direct naar huis, tenzij de kantine op dat moment is opengesteld. In dat geval kun je nog een drankje doen na afloop. We hebben er in overleg met Korfbalclub Antilopen voor gekozen om de kleedkamers voor de veldtrainingen in de zomerperiode nog gesloten te houden. Op die manier beperken we de bewegingen en contacten in het gebouw en is er minder druk op schoonmaak.  

Ouders van jeugdleden zijn weer welkom om hun kind van en naar de training te begeleiden. Houd je daarbij aan de aangegeven looproute en 1,5 meter afstand tot anderen. Ouders kunnen tijdens de training op 1,5 meter afstand op een van de picknickbanken op het terras zitten, of wanneer ze daarbij geen andere activiteiten storen achter de hekken aan de doelzijden staan. Het looppad moet altijd vrij blijven. 

Wat is er mogelijk aan wedstrijden vanaf 1 juli?

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de veldcompetitie en ook de zaalcompetitie voor het 1e divisieteam kunnen starten in september. Ook mag er in principe publiek komen kijken, altijd met 1,5 meter afstand. De informatie over hoe we dat in goede banen gaan leiden, volgt. Denk bijvoorbeeld ook aan hoe het vervoer naar uitwedstrijden goed geregeld kan worden. Of het schoonmaken van kleedkamers na gebruik door teams.  

Tot die tijd mogen er al wel oefenwedstrijden gehouden worden. Is er voor een jou een oefenwedstrijd georganiseerd waarvoor je met elkaar moet reizen: vanaf 18 jaar mag je met personen uit verschillende huishoudens in een auto reizen, maar je dient dan wel een mondkapje te dragen.

In het veld vervalt de 1,5 meter afstand regel, maar deze geldt wel voor de begeleiders en de wisselspelers. Gebruik meer wisselbanken om afstand van elkaar te kunnen houden.

Hoe en wanneer stellen we kantine/terras open vanaf 1 juli?

Ook onze sportkantine mag weer open! Dat is goed nieuws, het zorgt voor binding en voor inkomsten. Er gelden wel regels waar we ons, net als de horeca, aan moeten houden. Dat is belangrijk om open te kunnen blijven.

We hebben ervoor gekozen om alleen gebruik te gaan maken van het terras en niet van de binnenruimte. We gaan bezig met het verplaatsen en maken van een nieuwe bar. Die komt aan de kopse kant, om zo de ruimte in de kantine beter te kunnen benutten. Vanwege de aanstaande werkzaamheden is het niet handig als we de kantine open hebben. Door alleen van het terras gebruik te maken voorkomen we bovendien extra bewegingen en contacten in het gebouw en is er minder druk op schoonmaak. De kantinecommissie heeft een mobiele bar met PIN-betaalsysteem gemaakt. Deze staat bij een van de deuren tussen het terras en de kantine. Betalen gaat de komende tijd met PIN!

Mensen die het terras bezoeken dienen te zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden wanneer ze 18 jaar of ouder zijn en niet tot hetzelfde huishouden horen. We hebben samen met Korfbalclub Antilopen plaatsen voor de tafels bepaald en geven dat aan met belijning op de grond. De lage tafels en hoge bartafels mogen niet verplaatst worden. Ook komen er looplijnen voor het gebruik van het toilet. Binnenkort komen er op het terras twee grote tenten zodat mensen droog kunnen zitten. Het gehele terras is voor gebruik door beide verenigingen.

Voor je het terras of het gebouw betreedt om naar het toilet te gaan, dien je je handen te ontsmetten. Was na toiletbezoek ook altijd weer je handen. We hebben aandacht voor het tussendoor schoonmaken van deurklinken en zullen daarbij ook een beroep doen op mensen op het terras. 

Het terras kan alleen open voor consumpties als er een barverantwoordelijke beschikbaar is. In de periode tot september zullen alleen mensen van het team van barverantwoordelijken bardienst draaien. Dit zijn vrijwilligers van de club. Zij worden nader geïnstrueerd over de extra aandachtspunten. Volg altijd hun aanwijzingen op. Wanneer we voor een bepaald moment geen vrijwilliger daarvoor hebben, blijft het terras gesloten. 

Wat in het geval van klachten en een besmetting?

Tot nu toe hebben we op de club gelukkig niet te maken gehad met meldingen van mensen die positief hebben getest op COVID-19. Maar we bereiden ons er wel op voor zodat we weten wat ons te doen staat als het toch optreedt. 

Als je klachten hebt is het belangrijk om je te laten testen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zie hier meer informatie over het testen.

Mocht je positief testen op COVID-19 dan meld je dat bij je trainer/coach en/of de contactpersoon van een activiteit waaraan je hebt deelgenomen (bijvoorbeeld het jeugdkamp). Iemand van het bestuur heeft vervolgens contact met de GGD om gegevens te delen voor contactonderzoek. De GGD zal ons adviseren over het eventueel tijdelijk staken van activiteiten voor bepaalde groepen. Het bestuur maakt hiervoor een protocol dat gedeeld wordt met de trainers en contactpersonen. Communicatie naar de leden wordt onderdeel van het protocol. 

Versoepeling jeugd t/m 18 jaar

Vanaf 1 juni hoeven de jeugdspelers tot en met 18 jaar tijdens de training geen 1,5m afstand meer tot elkaar te houden. Let op: wel tot de trainer!

Zo gaan we stapje voor stapje steeds meer naar het handbalspel dat we zo graag willen spelen. Blijf denken aan de overige richtlijnen, zoals handen wassen en ontsmetten. Bedenk ook dat zodra de training is afgelopen en de jeugd huiswaarts keert, zij die niet tot een huishouden behoren wel weer 1,5m afstand dienen te houden.

Sportkantines

De overheid heeft ook aangekondigd dat – als de situatie het dan toestaat – sportkantines waarschijnlijk vanaf 1 juli weer open mogen. De kantinecommissie denkt na over hoe dat kan in combinatie met 1,5m afstand.

Over de kantine gesproken: door het raam heb je wellicht al kunnen zien dat de kantine is geschilderd in een prachtig gele kleur. De werkgroep inrichting kantine is daar net voor de coronamaatregelen druk mee bezig geweest. Ook is er nieuwe keukenapparatuur gekomen en is de verbindingshal naar de sporthal opgefleurd met foto’s uit de oude (en nieuwe) doos. Hopelijk kunnen we er binnenkort van genieten. Er zijn plannen voor een verdere herinrichting van de kantine, daarover later meer.

Ook seniorentrainingen hervat

Sinds vorige week zijn ook de trainingen voor de senioren weer gestart. De beide teams die volgend jaar onder de vlag van Eemland (combinatie LHV/BDC) aan de competitie gaan deelnemen, hebben hun eerste kennismakingstraining achter de rug. Op een warme Hemelvaartsdag werd wat aan de conditie gewerkt op het voetbalveld en was er wat handbalcontact op het verharde veld. Met 21 man trainen op 1,5 meter is een hele uitdaging! Zolang de corona maatregelen van kracht zijn, wordt er op maandag in Soest getraind en op donderdag in Leusden. 

Ook heren 2, de midweek dames en enkele trimhandballers hebben woensdag sinds lange tijd weer getraind. Aan de vrolijke gezichten op de foto te zien, worden de pijnlijke gewrichten en de spierpijn door het verharde veld nog niet gevoeld en is het vooral genieten van het weer samen kunnen sporten.

Het meest actuele trainingsrooster vind je hier.

Richtlijnen voor de jeugdtrainingen

De eerste jeugdtrainingen zijn gehouden, volgens het nieuwe trainingsrooster. Ontzettend fijn dat een deel van onze leden weer samen kan sporten. Het is hier en daar nog best wennen, maar als we goed op elkaar letten en elkaar ook helpen gaat dat zeker goed komen. We hanteren het Protocol Handbal Breedtesport van het NHV. Er is nu al een wijziging voor de jeugd 13-18 jaar: zij mogen wel de bal overspelen, en de keeper hoeft geen handschoenen te dragen, maar zij moeten hun handen en de ballen voorafgaand aan de training desinfecteren. Voor materiaal wordt gezorgd.

Er zijn ook aparte posters voor ouders en trainers.

Let op de buren

Ook de binnensportverenigingen komen buiten sporten, soms bij ons op het sportpark. Zo wordt er op het terrein voor de handbalvelden gebasketbald door de Green Giants. Ook korfballers van Antilopen en leden van Gymnastiekvereniging Impala kunnen we tegenkomen. En vanaf 11 mei gaat de buitenschoolse opvang van SNO in de kantine weer starten. We hebben met elkaar een route afgesproken en houden contact met elkaar om dingen waar nodig aan te passen. Volg altijd de aanwijzingen van de trainers op.

Zelf meer sporten?

Voor jeugd van 8 t/m 18 jaar die naast de handbaltraining nog meer willen sporten: er zijn mogelijkheden om via LeusdenFit op de velden bij Roda’46 te sporten. Dat gebeurt onder begeleiding van de buurtsportcoaches en vrijwilligers. Je kunt je alleen aanmelden of in een groepje. Spelregels en aanmelden via de website van LeusdenFit.