Het jeugdkamp wordt georganiseerd door de activiteitencommissie samen met een aantal seniorenleden. Vanuit de activiteitencommissie is Marouska Meijer betrokken.

Daarnaast zijn de volgende seniorenleden betrokken bij de organisatie:

Wij vieren zullen in ieder geval aanwezig zijn op het kamp en zullen geholpen worden door een goede mix van heren en dames seniorenleden en/of ouders. Met de hoeveelheid begeleiders wordt gestreefd naar een bezetting van per 5 aanmeldingen 1 begeleider.

Mochten er vragen zijn over de organisatie van het kamp vragen wij u om contact op te nemen met Jobert Vrijhoef. Hij kan dan uw vragen beantwoorden of brengt u in contact met een van de andere organisatoren.
Stel de vragen niet aan de trainers/coaches, dit om verwarring te voorkomen.

E-mail: Jeugdkamp@lhvleusden.nl

Heeft u liever telefonisch contact? Vraag dit dan aan via bovenstaand e-mailadres.