Organisatie en begeleiding

Het jeugdkamp wordt georganiseerd door de activiteitencommissie samen met een aantal seniorenleden. Vanuit de activiteitencommissie is Marouska Meijer betrokken.

Daarnaast zijn de volgende seniorenleden betrokken bij de organisatie:

  • Jack Schneiders
  • Stijn Jantzen
  • Jobert Vrijhoef

Wij vieren zullen in ieder geval aanwezig zijn op het kamp en zullen geholpen worden door een goede mix van heren en dames seniorenleden. Met de hoeveelheid begeleiders wordt gestreefd naar een bezetting van per 5 aanmeldingen 1 begeleider.

Mochten er vragen zijn over de organisatie van het kamp vragen wij u om contact op te nemen met Jobert Vrijhoef. Hij kan dan uw vragen beantwoorden of brengt u in contact met een van de andere organisatoren.
Stel de vragen niet aan de trainers/coaches, dit om verwarring te voorkomen.

E-mail: Jeugdkamp@lhvleusden.nl

Heeft u liever telefonisch contact? Vraag dit dan aan via bovenstaand e-mailadres.