Email vrijwilligerscommissie

Vacatures:
In onderstaand overzicht zijn de huidige vacatures bij de vereniging weergegeven. Wil je iets voor de club doen, maar staat er geen vacature voor jou bij? Neem alsnog contact op met de vrijwilligerscommissie en we kijken samen wat jij voor de club zou kunnen betekenen.

Vacature team groenonderhoud LHV

Wil jij aan de slag in het team groenonderhoud van LHV?

De Leusder Handbal Vereniging is een gezellige en sportieve vereniging, waar plezier in de handbalsport voorop staat. We bieden aan ongeveer 150 leden verschillende vormen van handbal. LHV heeft samen met Korfbal Club Antilopen een fraai clubgebouw op het Buiningpark. We zijn een club van, voor en door de leden en draaien de club alleen met vrijwilligers. We hechten aan een open communicatie en een veilig sportklimaat.

Rondom het pand hebben we een terras, enkele perken en paden die we samen met Antilopen onderhouden. We
willen een LHV groenonderhoud team oprichten, om samen voor mooi en functioneel groen te zorgen.
Wil jij iets voor LHV betekenen, maar heb je niet zoveel tijd te besteden voor bijvoorbeeld een bestuursfunctie?
Krijg jij energie van groen en planten? Dan is dit een mooie uitdaging voor jou!

Wie ben jij?

 • Je houdt ervan om met je handen in de buitenlucht te werken;
 • Je komt afspraken na;
 • Als je gevoel voor planten en (on)kruiden hebt, kun je eigen
  initiatief nemen. Heb je dat niet of minder, dan kun je opdrachten
  van anderen uitvoeren;

Wat ga je doen?

 • Onderhouden en af en toe nieuw beplanten van de perken en
 • plantenbakken;
 • In de zomerperiode bij toerbeurt de perken en plantenbakken
  water geven;
 • Onkruid vrijmaken van velden, terras en paden (+/- 3 keer per
  jaar);

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je hebt eer van je werk.
 • Je krijgt de kans om nieuwe, leuke contacten te maken.
 • Je krijgt waardering en gezelligheid, bijvoorbeeld ook tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van LHV

Enthousiast?
Maak je interesse kenbaar via info@lhvleusden.nl tav Marita Voogt

Vacature organisatie Jeugdkamp

Wil jij aan de slag in de organisatie van het LHV Jeugdkamp?

De Leusder Handbal Vereniging is een gezellige en sportieve vereniging, waar plezier in de handbalsport voorop staat. We bieden aan ongeveer 150 leden verschillende vormen van handbal. LHV heeft samen met Korfbal Club Antilopen een fraai clubgebouw op het Buiningpark. We zijn een club van, voor en door de leden en draaien de club met vrijwilligers. We hechten aan een open communicatie en een veilig sportklimaat.

Na een periode waarin er géén jeugdkamp is georganiseerd is er sinds 2018 wel weer jaarlijks een kamp georganiseerd.

Op deze activiteit komen jeugdleden in grote getalen af. Het levert prachtige en blijvende herinneringen op voor onze jeugdleden. De diverse teams komen hierdoor ook meer met elkaar in contact. Kortom: een activiteit die we graag willen blijven aanbieden!

Voor het komende seizoen zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het jeugdkamp te organiseren. Het organiseren van het jeugdkamp is een mooie manier om betrokken te zijn bij een leuke club en zowel contacten met de jeugdleden als met andere vrijwilligers te leggen. Het is een vrijwilligerstaak die niet het hele jaar door tijd vraagt, waarmee je op een vrije manier betrokken kan zijn bij de vereniging.

Traditiegetrouw wordt het kamp aan het einde van het schooljaar (eind juni – begin juli) georganiseerd. We staan open voor andere ideeën voor de invulling en planning.  

Wil jij iets voor LHV betekenen en krijg jij er energie van om samen met onze jeugdleden een fantastisch kampweekend te hebben? Dan is dit een mooie uitdaging voor jou!

Wie ben jij?

 • Je hebt affiniteit met LHV en/of bent bereid de club (verder) te leren kennen;  
 • Je bent initiatiefrijk en verantwoordelijk ingesteld;
 • Je bent communicatief vaardig en onderhoudt gemakkelijk contact met anderen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor het regelen van zaken, zelfstandig of samen;
 • Je vindt het leuk om iets voor jeugdleden te organiseren.

Wat ga je doen?

 • Samen met de andere jeugdkamp-organisatoren draag je zorg voor de organisatie van het kamp. De gehele organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Contact leggen en onderhouden met de kamplocatie (afgelopen jaren de YMCA).
 • Het bedenken van een programma voor het weekend en hiervoor de activiteiten uitwerken.
 • Voor het kampweekend een groep dag-/weekendbegeleiders samenstellen om gezamenlijk een leuk en gezellig kamp voor een ieder te hebben.
 • Het onderhouden van het contact met de jeugdleden en hun ouders/verzorgers in de periode voorafgaand aan het kamp.
 • Bovenstaande activiteiten kunnen binnen de organisatie onderling verdeeld worden. Dus reageer vooral ook als juist één van bovenstaande je aanspreekt!

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je krijgt de kans om nieuwe leuke contacten te maken binnen en buiten de vereniging;
 • Je kunt ervaring opdoen met het organiseren van een activiteit: goed voor je CV en we begeleiden je hierin. 
 • Je krijgt waardering en gezelligheid, binnen de commissie en tijdens het kampweekend, maar bijvoorbeeld ook tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van LHV.

Enthousiast?
Maak je interesse kenbaar via info@lhvleusden.nl tav Jobert Vrijhoef.

Vacature lid vrijwilligerscommissie LHV

Wil jij aan de slag in de vrijwilligerscommissie van LHV?

De Leusder Handbal Vereniging is een gezellige en sportieve vereniging, waar plezier in de handbalsport voorop staat. We bieden aan ongeveer 150 leden verschillende vormen van handbal. LHV heeft samen met Korfbal Club Antilopen een fraai clubgebouw op het Buiningpark. We zijn een club van, voor en door de leden en draaien de club alleen met vrijwilligers. We hechten aan een open communicatie en een veilig sportklimaat.

Om onze vereniging daadwerkelijk te kunnen laten draaien zijn vrijwilligers dus essentieel. Zo zijn we op zoek naar leden die onderdeel willen uitmaken van onze vrijwilligerscommissie. Je bent onderdeel van een leuke club en er zijn korte lijnen met de verschillende andere commissies.

Wil jij iets voor LHV betekenen en krijg jij er energie van om ons aantal vrijwilligers te bewaken en verder uit te breiden? Dan is dit een mooie uitdaging voor jou!

Wie ben jij?

 • Je hebt affiniteit met LHV en/of bent bereid de club (verder) te leren kennen;  
 • Je bent initiatiefrijk ingesteld;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je gaat graag en goed met mensen om en het is een pre als je mensen kunt motiveren;
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor het regelen van zaken, zelfstandig of samen.

Wat ga je doen?

 • Naast onderlinge afstemming binnen de commissie, ongeveer 5 x per jaar overleg met het bestuur en/of andere commissies (en het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering);
 • In overleg met het bestuur jaarlijks een vrijwilligersavond organiseren;
 • Met begeleiding van de andere commissieleden de contacten met onze vrijwilligers onderhouden en nieuwe vrijwilligers aantrekken;
 • In kaart brengen wat onze vrijwilligers allemaal voor ons doen en waar we nog kansen zien voor de club als het gaat om vrijwilligersactiviteiten;
 • In overleg kun je desgewenst verschillende andere zaken oppakken, zoals deel uitmaken van een andere commissie;
 • Samen met bestuur en commissies het vacature-overzicht actueel houden en onder de aandacht brengen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je krijgt de kans om nieuwe leuke contacten te maken binnen en buiten de vereniging;
 • Je kunt ervaring opdoen door het organiseren van de inzet van onze leden, we begeleiden je hierin;
 • Je krijgt waardering en gezelligheid, binnen de commissie maar bijvoorbeeld ook tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van LHV.

Enthousiast?
Maak je interesse kenbaar via info@lhvleusden.nl tav Danny van Bergen.

Vacature lid sponsorcommissie LHV

Wil jij aan de slag als Bestuurder van de stichting namens LHV
(Leusder Handbal Vereniging)?

De Leusder Handbal Vereniging is een gezellige en sportieve vereniging, waar plezier in de handbalsport voorop staat. We bieden aan ongeveer 150 leden verschillende vormen van handbal. LHV heeft samen met Korfbal Club Antilopen een fraai clubgebouw op het Buiningpark. We zijn een club van, voor en door de leden en draaien de club met vrijwilligers. We hechten aan een open communicatie en een veilig sportklimaat.

Om onze huidige sponsors te bedienen en om nieuwe sponsors te werven zijn we op zoek naar een vrijwilliger. Je bent onderdeel van een leuke club en er zijn korte lijnen met de verschillende andere commissies.

Wil jij iets voor LHV betekenen en krijg jij er energie van om contacten te hebben met (potentiële) sponsors? Dan is dit een mooie uitdaging voor jou!

Wie ben jij?

 • Je hebt affiniteit met LHV en/of bent bereid de club (verder) te leren kennen;  
 • Je bent initiatiefrijk ingesteld;
 • Je bent communicatief vaardig en onderhoudt gemakkelijk contact met anderen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor het regelen van zaken, zelfstandig of samen;
 • Je hebt affiniteit met de regio en je vindt het leuk om pro actief mogelijke sponsors te benaderen.

Wat ga je doen?

 • Ongeveer 2 x per jaar bijwonen van de bestuursvergaderingen (en het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering);
 • Samen met de andere commissieleden de contacten met onze sponsors onderhouden en nieuwe sponsors benaderen;
 • In overleg kun je desgewenst verschillende andere zaken oppakken, zoals deel uitmaken van een andere commissie.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je krijgt de kans om nieuwe leuke contacten te maken binnen en buiten de vereniging;
 • Je kunt ervaring opdoen in de commercie: goed voor je CV en we begeleiden je hierin. 
 • Je krijgt waardering en gezelligheid, binnen de commissie maar bijvoorbeeld ook tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van LHV.

Enthousiast?
Maak je interesse kenbaar via info@lhvleusden.nl tav Danny van Bergen.

Vacature Secretaris Stichting Clubgebouw

Wil jij aan de slag als Bestuurder van de stichting namens LHV
(Leusder Handbal Vereniging)?

Stichting Clubgebouw Buiningpark beheert het clubgebouw van korfbalvereniging Antilopen en de Leusder Handbal Vereniging (LHV). De sporthal valt daar niet onder. Het bestuur voert zelf geen onderhoud uit, maar ziet erop toe dat de clubs dat doen of dat het wordt uitbesteed. Daarvoor gebruikt ze jaarbegrotingen en een meerjarenonderhoudsplan. Verduurzaming is een van de aandachtspunten van de stichting.

Beide clubs leveren twee bestuursleden (waarvan momenteel Antilopen de penningmeester en LHV de secretaris). Een onafhankelijke voorzitter maakt het bestuur compleet. LHV is op zoek naar een nieuwe secretaris.

 • Wil jij iets voor LHV betekenen, ook wel als bestuurder maar heb je beperkt tijd? 
 • Krijg jij er energie van om bij te dragen aan de verduurzaming van het clubgebouw?  
 • Dan is dit een mooie uitdaging voor jou!

Als secretaris ben je onderdeel van een leuke club mensen die samen een enthousiast bestuur vormen. Er zijn korte lijnen en goede verstandhoudingen met de clubs. 

Wie ben jij?

 • Je bent met enige regelmaat in het clubgebouw te vinden als betrokkene bij LHV;
 • Je bent accuraat en het is voor jou geen probleem om gestructureerd te werken;
 • Je hebt bij voorkeur enige affiniteit met bouw/onderhoud, of bent bereid je in te lezen/leven.

Wat ga je doen?

 • Bijwonen van de vergaderingen (4 keer per jaar);
 • Voorbereiden van een agenda voor de vergaderingen;
 • Notuleren van de vergaderingen;
 • Administratieve en organisatorische ondersteuning (niet financieel).

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je krijgt de kans om nieuwe leuke contacten te maken binnen en buiten de vereniging;
 • Je kunt ervaring opdoen in een bestuursfunctie: goed voor je CV.  Of je kunt juist ervaring overbrengen en zo de vereniging en mensen vooruit helpen;
 • Je krijgt waardering en gezelligheid, binnen het bestuur maar bijvoorbeeld ook tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van LHV. 

Enthousiast?
Maak je interesse kenbaar via info@lhvleusden.nl tav Marita Voogt. Wij kijken uit naar het kennismakingsgesprek!