Beleidstukken

Verenigingsbeleid

Technisch beleid

Ledenbeleid

Sponsorbeleid

Bestuursreglement Alcohol in de Sportkantine

Huis en gedragsregels LHV kantine

Gedrag bij LHV

De LHV Gedragscode

Gedragsregels Begeleiders in de Sport – NOC*NSF

Richtlijnen voor oudershttps://lhvleusden.nl/wp-content/uploads/2023/10/Richtlijnen-voor-ouders.pdf

Kanjerbeleid – speciaal voor jonge jeugdleden

Vertrouwenscontactpersoon

Klachten?

Klachtenregeling

Klachtenformulier