De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (seksuele grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie, intimidatie, machtsmisbruik en agressie binnen de vereniging LHV) en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast draagt de vertrouwenscontactpersoon bij aan het nemen van preventieve maatregelen. Er wordt binnen de vereniging conform het stappenplan van Centrum Veilige Sport Nederland gewerkt. 

Bekijk het filmpje voor een korte illustratie van grensoverschrijdend gedrag in de sport. In al die gevallen kun je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon.

We werken volgens het functieprofiel van een VCP en een protocol opgesteld door NOC*NSF.  Hierin is terug te vinden binnen welke kaders de VCP handelt.

De VCP zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u wilt delen. Er wordt daarom anoniem melding gemaakt van incidenten/consultatie bij de voorzitter van LHV.

Om de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid nog beter te waarborgen hebben we ervoor gekozen samen te werken met de VCP’s van de Korfbalclub Antilopen.
Indien u gebruik wilt maken van een VCP, kunt u daardoor kiezen tussen de VCP LHV of een VCP Antilopen.

In situaties waarin sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de voorzieningen die het NOC-NSF daarvoor biedt. U kunt contact zoeken met het Vertrouwenspunt Sport van NOC-NSF via https://centrumveiligesport.nl.

Contactgegevens:

Corina Jantzen, VCP LHV. Bereikbaar via e-mail: vertrouwenscontactpersoon@lhvleusden.nl. Je kunt via dit adres verzoek tot telefonisch contact doen. Dit mailadres is alleen toegankelijk voor de VCP.

Dineke Verkaik en/of Loes Meijs, VCP Korfbalclub Antilopen