De algemene regels van het lidmaatschap zijn hier in te zien. Ze zijn aangehecht aan het lidmaatschapsformulier. Door lid te worden ga je akkoord met deze regels. 

Een aantal regels over lid worden, contributie en opzeggen lichten we eruit. 

Lid worden

Je kunt op elk moment in een jaar lid worden. Het is mogelijk om een korte periode kennis te maken met handbal en LHV. De eerste 2 maanden vanaf de ondertekeningsdatum van het inschrijfformulier zijn vrijgesteld van contributie. In deze 2 maanden kan je je per e-mail vrijblijvend afmelden. Doe je dat niet, dan blijf je minstens het lopende seizoen lid en ben je verplicht tot het betalen van contributie. Een uitzondering geldt voor leden die de laatste 24 maanden lid zijn geweest van een handbalvereniging en/of moeten worden overgeschreven. Voor deze leden gaat de contributie in zodra ze worden ingeschreven en/of overgeschreven.

Als je lid wordt voor de 15e van de maand dan telt die maand nog mee voor de contributie, word je daarna lid dan gaat de contributie de volgende maand in. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-.

De Contributie

Als lid ben je verplicht om steeds voor een heel jaar contributie te betalen, waarbij het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Ieder jaar worden in de ledenvergadering de contributie bedragen voor het komende vastgesteld. De contributiebedragen zijn terug te vinden op het aanmeldformulier.

De kleedgeldbijdrage wordt ook ieder jaar op de ledenvergadering vastgesteld (en is terug te vinden op het aanmeldformulier). Dit bedrag wordt in de maand september geïncasseerd. Nieuwe leden die zich na 15 maart aanmelden betalen geen kleedgeld voor het lopende seizoen.

In het geval van automatische incasso wordt de contributie per maand afgeschreven.

Mensen die een geen machtiging voor automatische incasso hebben getekend  worden per jaar € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap

Je lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat (email: lhv@handbal.nl) uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het verenigingsjaar (dus voor 1 mei).

Als je halverwege het seizoen opzegt, betaal je altijd nog contributie t/m de maand juni en word je per 1 juli afgemeld. Een opzegging na 1 mei betekent een contributieverplichting voor het volgende verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni, mede omdat LHV ook nog het nieuwe  seizoen de contributie aan het NHV moet afdragen.

Trimhandbal

Als Trimhandballer speel je geen wedstrijden, maar train je een keer in de week op een recreatief niveau. Je wordt niet geregistreerd bij de bond. Het trimhandbal concept is vrijblijvender dan de andere lidmaatschappen: je betaalt in seizoen 2023/2024 € 3,50 per training.