Je lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat (email: info@lhvleusden.nl) uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het verenigingsjaar(dus voor 1 mei).

Als je halverwege het seizoen opzegt, betaal je altijd nog contributie t/m de maand juni en word je per 1 juli afgemeld. Een opzegging na 1 mei betekent een contributieverplichting voor het volgende verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni, mede omdat LHV ook nog het nieuwe  seizoen de contributie aan het NHV moet afdragen.