LHV kent de volgende lidmaatschappen:

Het aanmeldingsformulier vindt u hier.

De laatste pagina’s geven nieuwe leden en ouders informatie over het lidmaatschap. Lees dit aub goed door zodat helder is wat wij van nieuwe leden en ouders verwachten.

Als regulier lid neem je deel aan trainingen en speel je bijna wekelijks een wedstrijd op zondag, of een enkele keer op zaterdag. Je wordt geregistreerd bij de bond. Het  lidmaatschap ga je aan voor een heel seizoen. Om regulier lid te worden vul je het complete aanmeldingsformulier in. Op dit formulier staat vermeld bij wie je het formulier en een pasfoto dient in te leveren.

Als mid-week lid speel je midweeks competitie. Daarnaast kun je een keer in de week aan een training meedoen. Je wordt geregistreerd bij de bond. Het  lidmaatschap ga je aan voor een heel seizoen. Om mid-week lid te worden vul je het complete aanmeldingsformulier in. Op dit formulier staat vermeld bij wie je het formulier en een pasfoto dient in te leveren.

Niet spelende bondsleden zijn leden die zelf geen competitie spelen, maar tijdens de wedstrijden wel een functie vervullen (bijvoorbeeld coaches en scheidsrechters). Ook bestuursleden vallen hieronder. Je wordt geregistreerd bij de bond. Om niet spelend bondslid te worden vul je de 1e pagina van het aanmeldingsformulier in. Op dit formulier staat vermeld bij wie je het formulier en een pasfoto dient in te leveren.

Als trimhandballer speel je geen wedstrijden, maar train je een keer in de week op een recreatief niveau. Je wordt niet geregistreerd bij de bond. Het trimhandbal concept is vrijblijvender dan de andere lidmaatschappen: je kunt maandelijks besluiten om te stoppen. Voor trimhandbal vul je de 1e pagina van het aanmeldingsformulier in. Op dit formulier staat vermeld bij wie je het dient in te leveren. Momenteel wordt je aanwezigheid op de training bijgehouden en eens per kwartaal gefactureerd.

Vrijwilligers die zelf niet spelen, coachen, fluiten e.d. kunnen bij LHV verenigingslid worden. Zij betalen geen contributie en worden niet geregistreerd bij de bond. Om verenigingslid te worden vul je de 1e pagina van het aanmeldingsformulier in. Op dit formulier staat vermeld bij wie je het formulier dient in te leveren.