Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland snel toeneemt, is het te begrijpen dat er nieuwe beperkende maatregelen zijn ingesteld. Het besluit om het coronatoegangsbewijs te gaan hanteren voor de binnensport vanaf 6 november overviel ons toch. We willen aan de ene kant geen onderscheid maken en aan de andere kant dat de sport zoveel mogelijk door kan. We hebben de afweging gemaakt en kiezen ervoor om de sport zoveel mogelijk door te laten gaan. We gaan daarom QR codes checken van mensen van 18 jaar en ouder. 

We vinden het spijtig dat we sommige leden en publiek de komende tijd niet meer ontmoeten op de club. We hopen dat betrokkenen bij LHV vrij blijven van besmetting of een ernstig verloop van de ziekte en dat de maatregelen helpen om de besmettingcijfers te laten dalen. 

Hieronder uitleg over hoe we het met elkaar gaan organiseren. Updates vind je op de coronarichtlijnenpagina van de website.

Wedstrijddagen

Op wedstrijddagen maken we één toegang tot de kantine/sporthal: de deur aan de zijkant van de kantine ter hoogte van ons buitenveld. Iedereen van 18 jaar en ouder laat daar de QR code checken, ook LHV-ers die al eens eerder zijn gescand. De deur van de sporthal blijft dicht. De uitgang is via dezelfde route. 

Het checken wordt gedaan door mensen uit de groep barverantwoordelijken, bestuur en commissies. Daarnaast roepen we leden bij deze op zich bij deze groep te voegen om de pool zo groot mogelijk te maken zodat we snel kunnen handelen bij bijvoorbeeld ziekte of verkoudheidsklachten. Je kunt je daarvoor melden bij iemand van het bestuur of barcommissie.

Doordat we iedereen scannen, kunnen we weer gebruik maken van de binnenruimte van de kantine. Ook op het terras wordt een scan namelijk verplicht.

Trainingsavonden

Op trainingsavonden sporten we met bekende groepen. Daarom passen we hier een andere, praktisch werkbare procedure toe. We zullen de sporters checken aan het begin van de periode, nieuwe mensen ook een scan afnemen en daarna steekproefsgewijs controleren. Dat doen we bij de ingang van de sportzaal zelf. Omdat de mensen uit de meeste trainingsgroepen ook wedstrijden spelen, hebben we de situatie daarvan naar verwachting snel in beeld. 

Basisregels

Omdat we het coronatoegangsbewijs toepassen, is het niet verplicht om een mondkapje te dragen. Dat mag natuurlijk wel. Ook is het advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Daarin kan ieder zijn/haar verantwoordelijkheid nemen. Het is en blijft van belang om je bij klachten te laten testen en thuis te blijven. Ben je besmet, informeer dan de juiste personen (zie het protocol besmetting Corona bij LHV).