Alle (ouders van) leden zijn van harte welkom op de jaarlijkse Avond van LHV, dit jaar op donderdag 6 april om 20:00 uur. Het bestuur heeft vandaag via e-mail de uitnodiging aan iedereen op onze ledenlijst verstuurd.

We gaan eerst met elkaar in gesprek om het aanbod van LHV nog beter te laten passen op de behoeften van (jeugd)leden en ouders. Samen brengen we in kaart wat je als (ouder van een) lid allemaal tegenkomt tijdens je handbaltijd bij LHV. We stellen je de vraag: wat zou je willen dat LHV voor jou of je kind organiseert op al die momenten? Waar kunnen wij verbeteren? In de begeleiding, in de accommodatie of in de organisatie? Ook wanneer je tevreden bent met hoe dingen lopen, horen we dat graag! 

Na een de pauze volgt de officiële Algemene Ledenvergadering. We nemen besluiten over het jaarverslag 2022, de begroting 2023, contributie seizoen 2023/2024 en worden bijgepraat over de onlangs uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie. Ook verkiezen we de bestuursleden en leden voor de kascommissie: er is een vacature voor de functie van secretaris.

Met een speciale uitnodiging aan ouders van jeugdleden.