We kunnen bij LHV terugblikken op een mooi jaar 2022. Het begon nog met een lockdown, maar vanaf eind januari startte de competitie weer op en gelukkig is er sindsdien geen onderbreking meer geweest als gevolg van corona. We hebben nieuwe beach handbal activiteiten georganiseerd en gaan met Afas-LEOS ook in 2023 door met beach sporten. De activiteitencommissie heeft verschillende leuke activiteiten georganiseerd en denkt als onderdeel van de commissie “LHV 60 jaar” na over een grandioos feest in september 2023! Ook de kantinecommissie liet zich niet onbetuigd wat in 2022 zorgde voor veel gezelligheid en inkomsten. In het bestuur volgde Danny Van Bergen Gert Visscher op als penningmeester.

In de 2e helft van dit jaar werd duidelijk dat ook wij als club te maken gaan krijgen met hogere kosten. Bijvoorbeeld: de nieuwe energieprijzen voor het komende jaar zijn ruim 3 keer zo hoog als die van dit jaar. Gelukkig hebben we -samen met buitenschoolse opvang SNO- de weg naar besparing op het gasverbruik al weten in te zetten. Neemt niet weg dat we komend jaar goed moeten gaan letten op de kosten. De hoge inflatiecijfers zullen waarschijnlijk ook doorwerken in ons contributievoorstel vanaf het volgende seizoen. Daarover komen we op 6 april 2023 met elkaar te spreken tijdens de Avond van LHV.

Het bestuur van LHV wenst je een goed 2023!