We hebben te maken met stijgende kosten voor belangrijke dingen in het leven. Boodschappen, energie, benzine, materialen: het wordt allemaal duurder. Voor LHV en onze leden heeft dat gevolgen. Mocht dat het meedoen bij LHV voor jou onder druk zetten, neem dan (vertrouwelijk) contact op met het bestuur. 

Voor de club worden bijvoorbeeld de prijzen van elektriciteit en gas hoger. De stichting die het clubgebouw beheert moet vanaf 2023 het contract daarvoor vernieuwen. Dan gaan de prijzen fors omhoog. Eerder heeft de stichting gelukkig al zonnepanelen aan laten leggen. De bestuursleden van de stichting denken met de clubs na over hoe we naar minder en op langere termijn geen gasgebruik kunnen gaan. Op dit moment kijken we hoe we de stijging van de gaskosten kunnen gaan opvangen in de begroting. We voeren het gesprek ook met andere gebruikers van het gebouw. Zelf zullen we ons gedrag moeten aanpassen: de kans is groot dat we de verwarming in de kantine lager zullen zetten en strenger gaan zijn in het sluiten van deuren.

Voor onze leden wordt het leven duurder. De contributie voor LHV en de benzinekosten om naar de wedstrijden te rijden moeten wel opgebracht kunnen worden. Mocht het zo zijn dat jij als lid of ouder van jeugdlid tegen financiële problemen aanloopt die het meedoen bij LHV onder druk zetten, willen we je vragen om dat met ons te bespreken. Samen kunnen we naar oplossingen zoeken. Het bestuur heeft To Schoenmakers benoemd als contactpersoon daarvoor. Je kunt ervan uitgaan dat zij vertrouwelijk met het gesprek zal omgaan. Het kan iedereen betreffen, schroom niet om de stap naar het bestuur te zetten.