Dit jaar kon het weer live georganiseerd worden: de Avond van LHV. Dertig (ouders van) leden lieten zich op 7 april de cake goed smaken en gingen in gesprek over thema’s als activiteiten, het clubgebouw, handbaltechnische zaken en de organisatie van LHV. Voor de pauze deden we dat met behulp van Mentimeter. Dat is een leuke manier om van iedereen input op vragen en stellingen te krijgen via de smartphone en de resultaten direct zichtbaar te maken. Twee leden konden op die manier ook thuis via Teams meedoen.

We stonden wat langer stil bij hoe we jeugdleden goed training kunnen geven nu het steeds lastiger is om kundige trainers te vinden. We zouden kunnen inzetten op een combinatie van oudere jeugdleden en ouders onder begeleiding van de ervaren trainers. Recent zijn we een proef gestart met trainingsstof via video’s met de officiële Learn-Handball app. Ook spraken we over het indelen van (ouders van) leden voor de verplichte diensten. Daar kwam het idee uit om niet meer op persoon in te delen maar op team. Op die manier kunnen we de coördinatie daarvan verdelen over meer mensen (want de huidige organisatie loopt echt tegen grenzen aan) en hopen we dat het binnen teams makkelijker is om mensen verantwoordelijkheid te geven voor dingen die moeten gebeuren.

Afscheid van Gert met bloemetje van Astrid

Na de pauze behandelden we de officiële agendapunten van de Algemene Ledenvergadering. Een bijzonder moment was de bestuurswissel van de penningmeester. Na 13 jaar namen we afscheid van Gert Visscher en memoreerden zijn belangrijke bijdrage aan een financieel gezonde club. Het stokje wordt overgenomen door Danny van Bergen en Hans Peter van Ginneken, beide betrokken bij LHV via handballende kinderen. Danny pakt de bestuursrol op en Hans Peter de financiële administratie. Fijn dat ze bereid zijn hun schouders onder de organisatie van LHV te zetten!