Twee jaar achtereen waren we gedwongen om een online Algemene Ledenvergadering te organiseren, maar gelukkig is er dit jaar weer ruimte om samen te komen in de LHV kantine. Dit jaar is dat op donderdagavond 7 april.

We starten de avond om 20 uur met een interactief gesprek over wensen en verwachtingen van leden, en kansen en uitdagingen waar we als club voor staan. We vinden het belangrijk om jouw mening te horen, als lid of ouder van jeugdlid. Aansluitend behandelen we de officiële agendapunten van de ledenvergadering.

Half maart versturen we daarvoor de uitnodiging en stukken aan de leden. Schrijf de datum alvast in je agenda!

Bron: Back to Basics