Fase 1 van de herinrichting van de kantine krijgt vorm! De werkgroep herinrichting kantine heeft sinds de ALV van 2019 een plan opgesteld om de inrichting van de kantine van LHV te verbeteren. Dit is een drie-fasen plan geworden bestaande uit: (1) verplaatsing bar | (2) nieuwe meubels (lange tafels, loungebank, roomdivider) | (3) Nice to have: verlaagd plafond / Extra TV.

In bovenstaande afbeeldingen zijn impressies van dit plan weergegeven. Dit is tot en met fase 2. Parallel daaraan zijn en worden verbeteringen in de keuken aangebracht.

Vertraging
Afgelopen periode is de werkgroep herinrichting kantine samen met de klusgroep al druk geweest in de kantine en zijn al enkele wijzigingen uitgevoerd. Ook de oude bar is al verwijderd waardoor op dit moment met een tijdelijke bar gewerkt wordt.

De investering voor de nieuwe bar was dan ook gepland om eerder te doen, maar dit is niet gelukt. Een belangrijke hiervoor is de enorme prijsstijging in de bouw (o.a. als gevolg van de Coronacrisis) en dan met name voor houtmaterialen.

Wat de houtprijzen in de (nabije) toekomst zullen gaan doen is natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen.

Aanbesteding en vervolgproces
Wij hebben een meubelmaker gevonden waar we vertrouwen in hebben en hebben besloten om opdracht te geven voor de bouw van de bar. Rekening houdend met de aangegeven levertijd verwachtten wij dat de nieuwe bar in het eerste kwartaal van 2022 geplaatst zal worden.

Door de hogere kosten moeten we voor de verdere fasering van de herinrichting een pas op de plaats maken. We gaan met de werkgroep herinrichting kijken hoe en op welke termijn we eventuele vervolgstappen kunnen nemen. Wil jij daarover meedenken? Meld je dan bij het bestuur.