4 maart was de online Algemene Leden Vergadering van LHV. De leden stemden onder andere in met een nieuwe compensatie van de contributie als gevolg van de coronasituatie in 2020. Dit betekent dat we in de maanden april en mei 2021 geen contributie innen. Mensen die over deze maanden het contributiebedrag graag alsnog aan een specifiek doel binnen LHV willen geven, kunnen dat aangeven via een formulier dat binnenkort via de e-mail wordt verstuurd. 

In de ALV hebben we het jaarverslag en begroting 2021 goedgekeurd. De contributie voor volgend seizoen wordt niet verhoogd, ook niet met de inflatiecorrectie. Ook spraken we over de bezetting van het bestuur. Omdat we nog geen nieuwe penningmeester hebben gevonden, blijft Gert deze functie op de achtergrond waarnemen. We blijven zoeken naar een nieuwe penningmeester. Het bestuur bestaat nu uit Marita Voogt, Astrid Osnabrugge, Gert Visscher (waarnemend), To Schoenmakers en Jobert Vrijhoef. 

Traditiegetrouw sloot Marita de ALV af met het benoemen en feliciteren van de jubilarissen. Dit zijn leden die al 15, 25 en dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging zelfs 40 jaar (!) lid zijn LHV. We zoeken naar een moment later in het jaar waarop we weer bij elkaar kunnen zijn om deze leden in het zonnetje te zetten.  

We zoeken naar een moment later in het jaar waarop we weer bij elkaar kunnen zijn om deze leden in het zonnetje te zetten.  Maar bij deze alvast een felicitatie aan Annika, Steven (15), Klaas (25), Arjan en Frederike (40)!

Het verslag van de ALV sturen we binnenkort via de mail aan de leden.