Ook dit jaar is er van 8 t/m 13 maart de jaarlijkse Jantje Betoncollecte. LHV doet ook weer mee. We collecteren voor Jantje en ook voor LHV: de helft van de opbrengst is voor onze eigen club

Door de maatregelen tegen de verspreiding van Corona gaat het anders dan voorgaande jaren. We gaan alleen op stap met de jongste jeugd met maximaal 2 begeleiders. LHV zorgt voor 2 begeleiders per locatie, ouders mogen dit jaar niet mee lopen. Ouders kunnen wel met de eigen kinderen individueel op pad. Jantje Beton geeft richtlijnen mee hoe we corona-proof kunnen collecteren aan de huizen. Voor oudere jeugd en volwassenen roepen we op om gebruik te maken van de digitale collecte. 

De E-jeugdleden collecteren op dinsdagavond 9 maart tussen 16:00 en 18:00 uur in de Tabakssteeg. Verzamelen om 15:45 bij De Hank 91.

De D-jeugd collecteert op donderdagavond 11 maart tussen 16:00 en 18:00 uur in de EurowoningenVerzamelen om 15:45 uur op de hoek Torenakkerweg / Asschatterweg, nabij ’t Hamersveld.

Dus hou de avond vrij waarop je team gaat collecteren en doe mee! Zo help je ons en Jantje Beton aan een zo groot mogelijke opbrengst! Geef je zo snel mogelijk op bij Klaas Pranger via een e-mail.

Digitale collectebus

 Voor de A- en B-jeugd en senior leden van LHV doen we een oproep om de LHV digitale collectebus te verspreiden binnen je eigen bubbel. Je kunt de link naar de LHV website delen, daar staat al een digitale bus klaar! Je krijgt op het bij LHV bekende mobiele nummer daarover nog een app-je.

QR-code voor digitale donatie, scan met je telefoon of bank app:

Sportieve groet, Klaas en Andries