Eind juli 2020 heeft Stichting Clubgebouw Buiningpark in samenwerking met beide clubs en de gemeente 96 zonnepanelen geplaatst. De opbrengst over de eerste periode is nu bekend. In de maanden juli t/m december 2020 hebben we iets meer dan 10.000 kWh opgewekt. In de grafiek kan je zien hoe dit is verdeeld over de maanden.

Dit is 62% van het verbruik over het hele jaar. In iets meer dan 5 maanden hebben we dus ruim meer dan de helft van het jaarverbruik opgewekt. Dit terwijl het aantal zonnepanelen is berekend op een opbrengst gelijk aan het jaarverbruik. Dit komt ook doordat het verbruik in 2020, door de Corona maatregelen, ruim 30% lager lag dan in eerdere jaren.

Van de opgewekte stroom wordt ca. 30% gelijk gebruikt in de accommodatie. De overige 70% wordt teruggeleverd aan het net en op een ander moment afgenomen. 

Het totale stroomverbruik van de accommodatie (excl. Veldverlichting) bedroeg in 2020 ca. 17.000 kWh. Ongeveer een kwart van dit verbuik wordt afgenomen door LHV. Antilopen verbruikt ongeveer de helft en het restant is voor de gezamenlijke ruimtes.

Onderstaande illiustratie geeft een beeld van de elektriciteitsstromen in het clubgebouw in 2020.