De coronaperiode is nog niet voorbij. Dat bemoeilijkt het vinden van nieuwe vrijwilligers. Gelukkig is het bestuur bestaande uit Marita Voogt, Astrid Osnabrugge en Gert Visscher afgelopen jaar versterkt door Jobert Vrijhoef en To Schoenmakers. Zeker rond de samenwerking in Yourlease Eemland en de coronacrisis waren extra mensen in het bestuur heel welkom. Maar nog steeds zijn er vacatures voor meerdere vrijwilligersfuncties. In dit bericht lichten we er drie uit: twee bestuursfuncties (penningmeester in het LHV bestuur en secretaris in het bestuur van de stichting die het clubgebouw beheert) en een uitvoerende functie (wedstrijdsecretaris).

Penningmeester

Vorig jaar heeft Gert Visscher tijdens de ALV aangegeven dat hij nog voor een jaar verkozen wilde worden. Gert: ”Na 11 jaar in het bestuur wil ik het stokje graag overdragen. Ik wil graag tijd gaan besteden aan andere hobby’s en blijf natuurlijk ook graag als vrijwilliger betrokken bij LHV”. Jobert Vrijhoef zal in het bestuur zijn rol als contactpersoon naar het stichtingsbestuur (zie hierna!) overnemen. Ook Danny Schneiders biedt een zeer gewaardeerde helpende hand: hij is bezig om de contributieadministratie van Gert over te nemen. Remco Masclé helpt al langere tijd mee bij een deel van de boekhouding. Daarmee zoeken we nu nog iemand die met name bestuurlijk penningmeester wil zijn. Denk dan aan begroten, financiële stand bijhouden gedurende het jaar, subsidieregelingen etc. Het bestuur van LHV vergadert normaal gesproken eens in de 2 maanden, met daar tussenin overleggen met de grotere groep bestuur/commissies.  Met de huidige coronaperikelen komen we online ook bij elkaar als de situatie daarom vraagt.

Secretaris Stichting Clubgebouw

Zowel LHV als Korfbalclub Antilopen levert twee bestuursleden aan het bestuur van de stichting die het clubgebouw (excl de sporthal) beheert. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter. Mark Tilstra en Tim Nijland zijn nu ‘onze’ bestuursleden. Mark is algemeen bestuurslid en brengt bouwkundige ervaring en kennis van de geschiedenis van het pand in. Tim Nijland vervult de rol van secretaris. Hij maakt onder andere de verslagen van de vergaderingen die vier keer in het jaar plaatsvinden. Tim zal hier in de loop van 2021 mee ophouden. Daarom zoeken we voor hem een opvolger. Affiniteit met het clubgebouw is een pre, maar interesse kan ook een goede basis zijn voor het zijn van secretaris van het bestuur. Tim: “Het is een leuke club mensen en zo veel tijd kost het niet. Ik vond het fijn om op deze manier iets terug te doen voor de club waar mijn kinderen handballen en hebben gehandbald”. Het bestuur voert zelf geen onderhoud uit, maar ziet erop toe dat de clubs dat doen of dat het wordt uitbesteed. Daarvoor gebruikt ze jaarbegrotingen en een meerjarenonderhoudsplan. Verduurzaming is een van de aandachtspunten van de stichting. 

Wedstrijdsecretaris

De afgelopen tijd heeft To Schoenmakers het wedstrijdsecretariaat waargenomen, nadat Jolanda Hienekamp dat meerdere jaren gedaan had. Eerder kreeg ze hulp van Liz van Toren, maar die is gestopt toen ze ging studeren. To besteedt veel van haar tijd aan LHV. Daar mogen we als club heel blij mee zijn. Maar we kunnen niet alles van haar vragen! Daarom zoeken we een nieuwe wedstrijdsecretaris. De nieuwe wedstrijdsecretaris zorgt voor de planning van de veld- en zaalwedstrijden. Vooral aan het begin van het seizoen als de bond de indelingen bekend maakt kost dit tijd. Tijdens het seizoen komen er dan nog wijzigingen, waarover iedereen goed geïnformeerd moet worden.  To: “Vanuit mijn coördinerende rol in de technische commissie, zal ik veel met de wedstrijdsecretaris samenwerken. Ik kan bijvoorbeeld meedenken met de volgorde van inplannen van de thuiswedstrijden en zaal/tijddiensten.” Door de HandbalNL app is informatie over de wedstrijden gemakkelijker door leden te raadplegen. De wedstrijdsecretaris gebruikt  onder andere het computerprogramma Sportlink om zaken te regelen. 

Meedoen

Denk je na het lezen van dit bericht iets te kunnen betekenen voor een van de functies, of ken je iemand voor wie het misschien iets is, laat dan van je horen. We gaan graag in gesprek. LHV is een mooie, gezonde vereniging. Alleen samen houden we dat in stand.