Het is weer zover! De Grote Clubactie 2020 is inmiddels weer van start gegaan. De lotenboekjes zijn door To uitgedeeld. Nog een boekje nodig of nog geen lotenboekje ontvangen? Er zijn voldoende verkoopboekjes. Heb je nog een boekje nodig dan kun je dat nog even vragen.

Online verkoop Ook kun je via deze link de LHV verkooppagina via social media delen.

Waar besteden we de opbrengst aan? Een lot van de Grote Clubactie kost €3 en van de opbrengst is 80% voor LHV. En de bedoeling is de opbrengst te gebruiken voor het LHV Jeugdkamp 2021 en de nieuwe  picknicktafels voor ons terras. Het doel is om €600 aan opbrengsten te halen. 

Beloning voor de verkopers Als beloning voor de beste lotenverkopers helpt de Grote Clubactie een handje met het beschikbaar stellen van prachtige prijzen. Wanneer je daar kans op wil maken kun je kijken op de site kids.clubactie.nl. En de kopers van de loten maken kans op vele prachtige prijzen.

Inleveren lotenboekjes De verkoopboekjes kunnen uiterlijk de eerste week van november ingeleverd worden bij To. Succes met de verkoop!

Bij vragen, stuur een mail naar Gert Visscher, penningmeester van LHV.