Ter voorbereiding op de bondsvergadering van 3 oktober aanstaande organiseerde het Nederlands Handbal Verbond (ook wel: HandbalNl) 23 september een webinar. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan stond daarin centraal. Maar eerst werd er een filmpje over het seizoen 2019/2020 getoond.

Namens LHV nam Marita Voogt deel aan het webinar. Haar viel o.a. een stellige uitspraak van een van de bondsmedewerkers op, namelijk dat veldhandbal nooit zal verdwijnen. Doorvragen leerde dat men de aanwezigheid van een kantine een belangrijke pijler vindt voor succesvolle handbalclubs. Doordat we als handballers ooit van het veld naar de zaal zijn gegaan (in sommige regio’s zelfs volledig), werd door de afwezigheid van eigen kantines en daardoor de clubbinding minder. Het zou best kunnen dat er daarom nu veel minder handballers in Nederland zijn dan vroeger. Niet voor niets zet de bond in op Beach Handbal naast zaalhandbal. In onze regio spelen we nog handbal op het verharde veld, maar we zien de animo ervoor met name bij de seniorenteams afnemen. Beach handbal kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn. We hopen dat we volgend jaar een tijdelijk zandveld kunnen aanleggen om de beach variant te gaan proberen.

Andere zaken waar de bond op in wil zetten zijn o.a. beter inzicht in de verschillende doelgroepen en flexibel aanbod, maatschappelijke betrokkenheid (o.a. via binding met onderwijs) en een nieuw Masterplan Arbitrage.

De presentatie van het beleidsplan is zeer de moeite waard. Kijk de webinar hier terug (duur: 60 minuten). Ook de presentatie is daar beschikbaar.

Marita zal ook 3 oktober naar de bondsvergadering gaan. Mocht je vragen aan de bond hebben over het nieuwe beleidsplan, dan kun je die aan Marita meegeven.