Klik op de afbeelding voor een vergroting van de Spelregels op onze sportaccommodatie

Vanaf 1 juli gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van Corona. Dat is goed nieuws. Maar wat betekent het precies voor de activiteiten van onze club? Dat lees je in dit bericht. We hebben geprobeerd om de informatie van de overheid, het NHV en het NOC*NSF zo goed mogelijk te vertalen. Alle info staat in het Protocol Verantwoord Sporten, versie 7. Dat was best een klus. Het kan zijn dat er nog zaken worden toegevoegd of veranderd. Houd updates in de gaten. 

Wat is het belang van de basisregels?

Allereerst: de basisregels blijven van kracht:

Wanneer iedereen zich aan deze basisregels houdt wordt de organisatie van onze activiteiten een stuk gemakkelijker. Een voorbeeld: stel je vertoont klachten maar komt toch. Dan moet een van onze vrijwilligers, in dit geval een trainer, voor jou beslissen dat je weer naar huis moet gaan. Dat legt een behoorlijke verantwoordelijkheid bij onze vrijwilligers. Want stel het was een wedstrijd en de coach kan jou als flitsende linkerhoekspeler wel heel goed gebruiken: dilemma! Daarom: neem je eigen verantwoordelijkheid hierin, dan komen we samen verder. 

Hoe gaan de trainingen vanaf 1 juli?

Teams van alle leeftijden, dus ook de senioren, kunnen tijdens trainingen en wedstrijden in het veld contact met elkaar maken. Dat geldt voor contact dat nodig is om de sport goed uit te voeren. We mogen dus wel elkaar verdedigen, maar we mogen geen high fives geven bij een doelpunt of een wissel.  

Er mag nu ook binnen gehandbald worden. Voor de teams uit het samenwerkingsverband met BDC uit Soest betekent het dat zij –voor een korte zomerstop- nog een aantal zaaltrainingen krijgen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De sporthal in Leusden heeft een goede ventilatie en looproutes zijn uitgezet. Bedenk dat de mensen van 18 jaar en ouder na het sporten direct weer 1,5 meter afstand moeten houden, ook in de kleedkamer. Spreid dus het gebruik van de kleedkamers. 

Sportmaterialen als ballen en pionnen moeten nog steeds gereinigd worden voor en na elke activiteit. Was voor en na de training ook je handen. 

Na de training ga je direct naar huis, tenzij de kantine op dat moment is opengesteld. In dat geval kun je nog een drankje doen na afloop. We hebben er in overleg met Korfbalclub Antilopen voor gekozen om de kleedkamers voor de veldtrainingen in de zomerperiode nog gesloten te houden. Op die manier beperken we de bewegingen en contacten in het gebouw en is er minder druk op schoonmaak.  

Ouders van jeugdleden zijn weer welkom om hun kind van en naar de training te begeleiden. Houd je daarbij aan de aangegeven looproute en 1,5 meter afstand tot anderen. Ouders kunnen tijdens de training op 1,5 meter afstand op een van de picknickbanken op het terras zitten, of wanneer ze daarbij geen andere activiteiten storen achter de hekken aan de doelzijden staan. Het looppad moet altijd vrij blijven. 

Wat is er mogelijk aan wedstrijden vanaf 1 juli?

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de veldcompetitie en ook de zaalcompetitie voor het 1e divisieteam kunnen starten in september. Ook mag er in principe publiek komen kijken, altijd met 1,5 meter afstand. De informatie over hoe we dat in goede banen gaan leiden, volgt. Denk bijvoorbeeld ook aan hoe het vervoer naar uitwedstrijden goed geregeld kan worden. Of het schoonmaken van kleedkamers na gebruik door teams.  

Tot die tijd mogen er al wel oefenwedstrijden gehouden worden. Is er voor een jou een oefenwedstrijd georganiseerd waarvoor je met elkaar moet reizen: vanaf 18 jaar mag je met personen uit verschillende huishoudens in een auto reizen, maar je dient dan wel een mondkapje te dragen.

In het veld vervalt de 1,5 meter afstand regel, maar deze geldt wel voor de begeleiders en de wisselspelers. Gebruik meer wisselbanken om afstand van elkaar te kunnen houden.

Hoe en wanneer stellen we kantine/terras open vanaf 1 juli?

Ook onze sportkantine mag weer open! Dat is goed nieuws, het zorgt voor binding en voor inkomsten. Er gelden wel regels waar we ons, net als de horeca, aan moeten houden. Dat is belangrijk om open te kunnen blijven.

We hebben ervoor gekozen om alleen gebruik te gaan maken van het terras en niet van de binnenruimte. We gaan bezig met het verplaatsen en maken van een nieuwe bar. Die komt aan de kopse kant, om zo de ruimte in de kantine beter te kunnen benutten. Vanwege de aanstaande werkzaamheden is het niet handig als we de kantine open hebben. Door alleen van het terras gebruik te maken voorkomen we bovendien extra bewegingen en contacten in het gebouw en is er minder druk op schoonmaak. De kantinecommissie heeft een mobiele bar met PIN-betaalsysteem gemaakt. Deze staat bij een van de deuren tussen het terras en de kantine. Betalen gaat de komende tijd met PIN!

Mensen die het terras bezoeken dienen te zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden wanneer ze 18 jaar of ouder zijn en niet tot hetzelfde huishouden horen. We hebben samen met Korfbalclub Antilopen plaatsen voor de tafels bepaald en geven dat aan met belijning op de grond. De lage tafels en hoge bartafels mogen niet verplaatst worden. Ook komen er looplijnen voor het gebruik van het toilet. Binnenkort komen er op het terras twee grote tenten zodat mensen droog kunnen zitten. Het gehele terras is voor gebruik door beide verenigingen.

Voor je het terras of het gebouw betreedt om naar het toilet te gaan, dien je je handen te ontsmetten. Was na toiletbezoek ook altijd weer je handen. We hebben aandacht voor het tussendoor schoonmaken van deurklinken en zullen daarbij ook een beroep doen op mensen op het terras. 

Het terras kan alleen open voor consumpties als er een barverantwoordelijke beschikbaar is. In de periode tot september zullen alleen mensen van het team van barverantwoordelijken bardienst draaien. Dit zijn vrijwilligers van de club. Zij worden nader geïnstrueerd over de extra aandachtspunten. Volg altijd hun aanwijzingen op. Wanneer we voor een bepaald moment geen vrijwilliger daarvoor hebben, blijft het terras gesloten. 

Wat in het geval van klachten en een besmetting?

Tot nu toe hebben we op de club gelukkig niet te maken gehad met meldingen van mensen die positief hebben getest op COVID-19. Maar we bereiden ons er wel op voor zodat we weten wat ons te doen staat als het toch optreedt. 

Als je klachten hebt is het belangrijk om je te laten testen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zie hier meer informatie over het testen.

Mocht je positief testen op COVID-19 dan meld je dat bij je trainer/coach en/of de contactpersoon van een activiteit waaraan je hebt deelgenomen (bijvoorbeeld het jeugdkamp). Iemand van het bestuur heeft vervolgens contact met de GGD om gegevens te delen voor contactonderzoek. De GGD zal ons adviseren over het eventueel tijdelijk staken van activiteiten voor bepaalde groepen. Het bestuur maakt hiervoor een protocol dat gedeeld wordt met de trainers en contactpersonen. Communicatie naar de leden wordt onderdeel van het protocol.