We mogen weer trainingen aanbieden aan onze jeugdteams.  Een fijn bericht van het kabinet! Vrijdag 25 april deden To Schoenmakers en Marita Voogt mee aan een video-overleg met de gemeente en vele Leusdense sportaanbieders. Samen hebben we het protocol doorgenomen en afspraken voorbereid. Die gaan we nu verder uitwerken. Dat doen we in overleg met Korfbalclub Antilopen en de buitenschoolse opvang SNO, die vanaf 11 mei ook weer gaat starten in onze kantine. Ook het NHV heeft richtlijnen gegeven voor wat er sporttechnisch wel en niet kan. Bij de jongste jeugd t/m D jeugd mag er meer dan bij de oudere jeugd. 

Alleen de velden gaan open, het gebouw blijft dicht. Ook de toiletten blijven – op een noodgeval na – gesloten. Dus thuis vooraf omkleden, naar het toilet, handen wassen, eigen bidon en bal meenemen. Ouders kunnen niet verder dan de parkeerplaats om hun kind af te zetten. En na afloop zal iedereen direct weer naar huis gaan. 

De trainingsroosters (één keer in de week trainen, op aangepaste tijden) en een overzicht van de regels worden z.s.m. via de appgroepen en andere kanalen gedeeld. Wij kijken ernaar uit om met de jeugd weer aan de slag te gaan!

Marita tekent het sportakkoord namens LHV

Ondertussen hebben we als LHV ook het Leusdense Sportakkoord ondertekend. Wij zetten ons o.a. in voor nieuw sportaanbod in samenwerking met andere partijen, om Leusden en omstreken in beweging te houden en brengen. Zie het bericht in de Leusder Krant