Organisatie

feitelijk-organigram-2011

Bestuur 
Voorzitter                                                     Marita Voogt
Secretaris                                                    Astrid Osnabrugge
Penningmeester                                          Gert Visscher
Voorzitter Technische Commissie                 vacant (To Schoenmakers neemt waar)
Voorzitter Kantinecommissie                        Paul Visser
Technische Commissie
Voorzitter                                                   Vacant
Wedstrijdsecretaris                                    Jolanda Hienekamp
Trainer/coach Coordinator                         To Schoenmakers
Coordinator Scheidsrechters                     Mark Tilstra
Coordinator Materiaal                                Vacant
Coordinator Kleding                                   Caroline van der Wel
Vertegenwoordiging Stichting Clubgebouw
Freek Augustijn
Mark Tilstra
Sponsorcommissie
Voorzitter                                                      Vacant
Lid                                                                Vacant
Website
Beheer                                                         Jobert Vrijhoef
Schoolhandbalcommissie
Voorzitter                                                      Anita Oldenburger
Lid                                                               Jacqueline Tijmensen
Lid                                                                Zoë van der Scheer
Lid                                                                To Schoenmakers
Activiteitencommissie                            
Voorzitter                                                      Evelien Schillemans
Lid                                                                Christine Schut
Lid                                                                Yoon Sil Schaeffer
Vrijwilligerscommissie
Lid                                                                Sandra van de Bospoort                                                                                                       Lid                                                                 Anita Oldenburger
Ledenadministratie                                  Juliën Voogt 
Nieuwbrief
Kopij                                                             lhv@handbal.nl
Opmaak                                                       Bestuur
Kantinecommissie
Voorzitter                                                     Paul Visser
Inkoop                                                         Paul Visser
Indeling bardiensten                                    Esther Mascle
Hygiene                                                       Vacant
Coordinator Schoonmaak                            Match and Work – via Paul
Leidinggevenden (Sociale hygiene)              Klaas Pranger en Steven Rothuizen
Assistentie Boekhouding                        Remco Mascle
Vertrouwenscontactpersoon                  Corina Jantzen