4 maart is de online ALV

Op donderdagavond 4 maart komen we online bij elkaar voor de Algemene Leden Vergadering. Vandaag hebben we de leden per e-mail de uitnodiging en stukken gestuurd.

We kijken vooruit naar het nieuwe seizoen maar ook terug. Aan de orde komt o.a. een voorstel voor compensatie van de contributie vanwege de coronamaatregelen. Dat 2020 een raar jaar was, hoeven we niet meer te herhalen. Toch is er veel gebeurd het afgelopen jaar, zoals te zien in ons jaaroverzicht. Klik hier voor een vergroting van de afbeelding.

Opbrengst zonnepanelen

Eind juli 2020 heeft Stichting Clubgebouw Buiningpark in samenwerking met beide clubs en de gemeente 96 zonnepanelen geplaatst. De opbrengst over de eerste periode is nu bekend. In de maanden juli t/m december 2020 hebben we iets meer dan 10.000 kWh opgewekt. In de grafiek kan je zien hoe dit is verdeeld over de maanden.

Dit is 62% van het verbruik over het hele jaar. In iets meer dan 5 maanden hebben we dus ruim meer dan de helft van het jaarverbruik opgewekt. Dit terwijl het aantal zonnepanelen is berekend op een opbrengst gelijk aan het jaarverbruik. Dit komt ook doordat het verbruik in 2020, door de Corona maatregelen, ruim 30% lager lag dan in eerdere jaren.

Van de opgewekte stroom wordt ca. 30% gelijk gebruikt in de accommodatie. De overige 70% wordt teruggeleverd aan het net en op een ander moment afgenomen. 

Het totale stroomverbruik van de accommodatie (excl. Veldverlichting) bedroeg in 2020 ca. 17.000 kWh. Ongeveer een kwart van dit verbuik wordt afgenomen door LHV. Antilopen verbruikt ongeveer de helft en het restant is voor de gezamenlijke ruimtes.

Onderstaande illiustratie geeft een beeld van de elektriciteitsstromen in het clubgebouw in 2020.

Buiten trainen

De lockdown duurt voort en er is nog geen zicht op handballen in de zaal. Daarom starten we bij LHV vanaf nu voor jeugdteams (spelers t/m 17 jaar) die dat willen buitentrainingen. Dat doen we wanneer voor die groep ook daadwerkelijk een trainer of ouder beschikbaar is om de groep te begeleiden. Iedereen maakt hierin zijn/haar eigen keuze. Niets is verplicht! Dat geldt zowel voor de trainers als voor de jeugdspelers.

Als de avondklok van kracht wordt, zullen de trainingen zo gepland worden dat ze ruim voor ingang ervan afgelopen zijn.

Communicatie over de trainingen gaat via de trainer of in de app-groepen.

Helaas kunnen teams van 18 jaar en ouder nog geen trainingen starten.

Richtlijnen

* De kantine en “buiten”kleedkamers zijn gesloten. De toiletten in het clubgebouw kunnen alleen bij hoge nood gebruikt worden.
* Vooraf thuis omkleden, naar het toilet en handen wassen. 
* Kom maximaal 5 minuten voor de start van de training.
* Geen ouders bij de trainingen. Zij kunnen niet verder dan de parkeerplaats om hun kind af te zetten.
* Na afloop gaat iedereen direct weer naar huis.

Competitie ’20/’21 vervalt

Vanwege de verlenging van de lockdown is er te weinig tijd tot de zomer om de zaalcompetitie te hervatten. Daarom heeft het NHV besloten om de competities af te gelasten. Alle teams kunnen volgend jaar uitkomen op het niveau van dit seizoen.

Als alternatief wil het NHV -als de coronasituatie het dan toestaat- vanaf 10 april vriendschappelijke wedstrijden/toernooien of competitie organiseren in de zaal, op het veld of op het zand. We zullen samen met clubs uit de regio en de bond de mogelijkheden bespreken.

Vrijwilligers: alleen samen

De coronaperiode is nog niet voorbij. Dat bemoeilijkt het vinden van nieuwe vrijwilligers. Gelukkig is het bestuur bestaande uit Marita Voogt, Astrid Osnabrugge en Gert Visscher afgelopen jaar versterkt door Jobert Vrijhoef en To Schoenmakers. Zeker rond de samenwerking in Yourlease Eemland en de coronacrisis waren extra mensen in het bestuur heel welkom. Maar nog steeds zijn er vacatures voor meerdere vrijwilligersfuncties. In dit bericht lichten we er drie uit: twee bestuursfuncties (penningmeester in het LHV bestuur en secretaris in het bestuur van de stichting die het clubgebouw beheert) en een uitvoerende functie (wedstrijdsecretaris).

Penningmeester

Vorig jaar heeft Gert Visscher tijdens de ALV aangegeven dat hij nog voor een jaar verkozen wilde worden. Gert: ”Na 11 jaar in het bestuur wil ik het stokje graag overdragen. Ik wil graag tijd gaan besteden aan andere hobby’s en blijf natuurlijk ook graag als vrijwilliger betrokken bij LHV”. Jobert Vrijhoef zal in het bestuur zijn rol als contactpersoon naar het stichtingsbestuur (zie hierna!) overnemen. Ook Danny Schneiders biedt een zeer gewaardeerde helpende hand: hij is bezig om de contributieadministratie van Gert over te nemen. Remco Masclé helpt al langere tijd mee bij een deel van de boekhouding. Daarmee zoeken we nu nog iemand die met name bestuurlijk penningmeester wil zijn. Denk dan aan begroten, financiële stand bijhouden gedurende het jaar, subsidieregelingen etc. Het bestuur van LHV vergadert normaal gesproken eens in de 2 maanden, met daar tussenin overleggen met de grotere groep bestuur/commissies.  Met de huidige coronaperikelen komen we online ook bij elkaar als de situatie daarom vraagt.

Secretaris Stichting Clubgebouw

Zowel LHV als Korfbalclub Antilopen levert twee bestuursleden aan het bestuur van de stichting die het clubgebouw (excl de sporthal) beheert. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter. Mark Tilstra en Tim Nijland zijn nu ‘onze’ bestuursleden. Mark is algemeen bestuurslid en brengt bouwkundige ervaring en kennis van de geschiedenis van het pand in. Tim Nijland vervult de rol van secretaris. Hij maakt onder andere de verslagen van de vergaderingen die vier keer in het jaar plaatsvinden. Tim zal hier in de loop van 2021 mee ophouden. Daarom zoeken we voor hem een opvolger. Affiniteit met het clubgebouw is een pre, maar interesse kan ook een goede basis zijn voor het zijn van secretaris van het bestuur. Tim: “Het is een leuke club mensen en zo veel tijd kost het niet. Ik vond het fijn om op deze manier iets terug te doen voor de club waar mijn kinderen handballen en hebben gehandbald”. Het bestuur voert zelf geen onderhoud uit, maar ziet erop toe dat de clubs dat doen of dat het wordt uitbesteed. Daarvoor gebruikt ze jaarbegrotingen en een meerjarenonderhoudsplan. Verduurzaming is een van de aandachtspunten van de stichting. 

Wedstrijdsecretaris

De afgelopen tijd heeft To Schoenmakers het wedstrijdsecretariaat waargenomen, nadat Jolanda Hienekamp dat meerdere jaren gedaan had. Eerder kreeg ze hulp van Liz van Toren, maar die is gestopt toen ze ging studeren. To besteedt veel van haar tijd aan LHV. Daar mogen we als club heel blij mee zijn. Maar we kunnen niet alles van haar vragen! Daarom zoeken we een nieuwe wedstrijdsecretaris. De nieuwe wedstrijdsecretaris zorgt voor de planning van de veld- en zaalwedstrijden. Vooral aan het begin van het seizoen als de bond de indelingen bekend maakt kost dit tijd. Tijdens het seizoen komen er dan nog wijzigingen, waarover iedereen goed geïnformeerd moet worden.  To: “Vanuit mijn coördinerende rol in de technische commissie, zal ik veel met de wedstrijdsecretaris samenwerken. Ik kan bijvoorbeeld meedenken met de volgorde van inplannen van de thuiswedstrijden en zaal/tijddiensten.” Door de HandbalNL app is informatie over de wedstrijden gemakkelijker door leden te raadplegen. De wedstrijdsecretaris gebruikt  onder andere het computerprogramma Sportlink om zaken te regelen. 

Meedoen

Denk je na het lezen van dit bericht iets te kunnen betekenen voor een van de functies, of ken je iemand voor wie het misschien iets is, laat dan van je horen. We gaan graag in gesprek. LHV is een mooie, gezonde vereniging. Alleen samen houden we dat in stand.

Inzamelingsactie SNO

Lege statiegeldflessen kun je in de maand januari inleveren bij SNO, locatie Roda’46. De opbrengst gaat naar de Leusdense sportclubs. Op deze manier steunt de Sportieve Naschoolse Opvang de verenigingen in tijden van Corona. Mooie actie van SNO, die als de lockdown wordt versoepeld weer kinderen naschools zal opvangen in onze kantine. Het komende jaar doen ze dat op maandag t/m donderdagmiddag.

Grote Clubactie: mooi resultaat

De Grote Clubactie 2020 heeft een mooi bedrag voor LHV opgeleverd van €408,90. Er zijn dit jaar 90 loten online verkocht en 83 loten via een verkoopboekje. Of je lot in de prijzen is gevallen kun je via deze link controleren.

Waar besteden we de opbrengst aan? 

Dit bedrag kunnen we goed gebruiken voor het LHV Jeugdkamp 2021 en voor de aanschaf van de picknicktafels.

Bedankt lotenverkopers en kopers 

Zonder jullie was dit niet gelukt. Bedankt voor jullie inzet! Isa en Jahmeiro hebben ieder zelfs meer dan 20 loten verkocht en hebben hiervoor een welverdiende prijs ontvangen.

Bij vragen, stuur een mail naar Gert Visscher, penningmeester van LHV

LHV in lockdown

Tot 19 januari zit Nederland in een lockdown. Handballen in de zaal kan niet meer doorgaan. Wel zou er onder voorwaarden buiten getraind mogen worden. Toch hebben we als bestuur besloten om vooralsnog geen buitentrainingen aan te bieden. De trainers hebben de afgelopen tijd veel energie gestopt in het laten doorgaan van met name de jeugdtrainingen. Nu de besmettingen toenemen willen wij de trainers ook een pauze bieden.

Trainers die in de loop van deze periode toch buiten iets aan willen bieden, kunnen dat overleggen met To Schoenmakers.

Aan de leden geven we mee om op een andere manier in beweging te blijven/komen: speel buiten, pak de fiets, loop een stuk hard of wandel een klompenpad in onze mooie omgeving. 

Beekdal leerlingen aan de slag bij Antilopen en LHV

Jullie hebben wellicht al meerdere berichten gelezen over het Match & Work project, waarbij Antilopen en LHV van het Sportcomplex Buiningpark een dagbesteding locatie (wilden) vormen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nu is dat wegens allerlei redenen, waaronder corona, steeds een lastiger verhaal gebleken. Maar gelukkig is er sinds enkele weken tóch elke dinsdag een groepje mensen aan de slag die allerlei klussen uitvoeren, waar wij bij Antilopen en LHV heel blij mee zijn!*

Het gaat om een groepje leerlingen van het Beekdal, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Amersfoort, dat in ons sportcomplex een ‘begeleide externe stage’ volgen. Er zijn 5 leerlingen van 17-18 jaar, begeleid door iemand van de school, wekelijks aan de slag om allerlei klussen uit te voeren, waar wij als leden eigenlijk veel te weinig benul van hebben. Bijna als een soort van onzichtbare behulpzame kaboutertjes dus!

Of is het je misschien opgevallen dat de bomen op de binnenplaats prachtig gesnoeid zijn, dat er weinig zwerfvuil op de parkeerplaats ligt, dat de ramen blinken als nooit tevoren en dat de tribunes heerlijk stofvrij zijn? Typisch van die zaken die niet opvallen als het ‘goed’ is, maar des te meer zou opvallen als het vies of onverzorgd zou zijn. En waar wij allemaal dus heel blij mee zijn! Helaas kunnen wegens de huidige situatie niet alle klussen worden uitgevoerd zoals gehoopt, zoals het voorbereiden van snoepzakjes en tosti’s voor verkoop in de kantine. 

Ronald Abbring  van Antilopen en Paul Visser van LHV zijn namens de sportclubs betrokken bij het traject, zij bedenken de klussen die worden uitgevoerd, zijn op dinsdag aanwezig om deze klussen uit te zetten en hebben contact met Paula Pomstra, die als begeleider van het Beekdal wekelijks aanwezig is. De samenwerking is nog pril, maar smaakt volgens Ronald desondanks al naar meer. “Het is natuurlijk jammer dat de leerlingen nog niets kunnen doen ter nazorg van en ter voorbereiding op de competitieweekenden, maar er worden nu al zoveel klussen opgepakt die anders gewoon zouden blijven liggen. Ik vind het erg mooi om te zien dat de leerlingen daar ook voldoening uit halen.” Paul sluit zich daar helemaal bij aan: “Ik vind het een erg leuke samenwerking, ben heel tevreden over de manier waarop we dit zo kunnen organiseren. Het zijn ook erg leuke mensen die wekelijks bij ons over de vloer komen!” 

Paula is –ondanks deze begrijpelijke corona beperkingen- ook enthousiast over de samenwerking. “Het is een prachtige locatie, dichtbij school, waar onze leerlingen op een fijne en laagdrempelige manier kunnen oefenen met ‘werknemers vaardigheden’. Zoals het uitvoeren van een opdracht, nadenken wat daarvoor moet gebeuren en hulp vragen is dat nodig is. Het voordeel van deze locatie is, is dat er niet zoveel werkdruk is. We willen het natuurlijk wel goed doen en de leerlingen moeten het ook serieus nemen, maar er zit geen strakke deadline op. Daarnaast vind ik het fijn om te merken dat de mensen ter plekke ook echt dankbaar zijn voor wat we doen. Een fijne werksfeer!”

Niet alleen Antilopen en LHV zijn blij met deze versterking vanuit het Beekdal, ook de SNO is de leerlingen zeer dankbaar, zoals ze zelf ook al aan de leerlingen hebben laten weten. Zo vormt deze vorm van maatschappelijke samenwerking een win-situatie voor alle gebruikers van ons mooie sportpark. En we hopen natuurlijk van harte dat we binnenkort mogen genieten van eigenhandig door de Beekdal leerlingen gemaakte tosti’s! 

*Helaas geldt ook voor deze doelgroep dat de huidige aanscherping van de maatregelen tijdelijk zorgt voor een pauze van samenwerking. Maar we kijken ernaar uit deze voort te zetten zodra dat weer mogelijk is. 

Contact via de online PubQuiz

Door de situatie rond het coronavirus is het voor de activiteitencommissie een gek seizoen. Het in augustus gemaakte plan moest helaas in de ijskast. Dan maar over een andere boeg, dachten Yoon-Sil Schaefer en Marouska Meijer. Vrijdagavond 28 november organiseerden zij een online PubQuiz. Op de dag zelf verrasten zij de deelnemers thuis met een tasje vol versnaperingen voor een gezellig avondje.

Net als bij de PubQuizen in de kantine, was Steven Rothuizen de onvolprezen presentator. Vakkundig loodste hij de 12 deelnemende teams door 6 rondes van vragen.  Die zaten thuis, soms zelfs nog verdeeld over twee plekken, en konden via een MS Teams sessie de quiz volgen.  Teams appten de antwoorden via een foto aan Steven die ook de jury was. 

Het team Potter/van der Heijden bracht maar liefst 308 jaar aan levenservaring in. Carin daarentegen was helemaal alleen, maar zij wist –nadat ze de boel aan de praat had gekregen – in haar eentje evenveel punten te scoren als het barteam van de familie Voogt (dat deze editie duidelijk moeite had met punten scoren nu ze de presentator geen drankjes konden aanbieden) en het team JAM dat voor het eerst meedeed. Chapeau!

De winst ging naar de Peutjes, familie van Martijn. Die hadden zich voor de gelegenheid opgesplitst in twee teams en werden prompt nr 1 en nr 2.  Ook bij de eerdere quizen in de kantine zijn zij vaak het te kloppen team. Voor een volgende keer zoeken we nieuwe uitdagers!

Het was leuk om zo toch met elkaar een activiteit te kunnen doen. Hopelijk kan dit snel weer in het echt in de kantine, en kunnen ook de kaart/spelletjesavonden weer georganiseerd worden. Tot die tijd, houd vol!