We gaan weer trainen!

Met ingang van 15 januari is het weer toegestaan om trainingen te organiseren, ook in de binnensport. De trainingen kunnen dus weer starten. Competitiewedstrijden mogen nog niet gespeeld worden. De sportkantine blijft gesloten.

Tijdens de training hoef je geen 1,5 meter afstand te houden, maar daarbuiten wel. Ook draag je vanaf 13 jaar een mondkapje in de sporthal voordat de training start. Publiek is niet toegestaan. Ouders van jeugdleden blijven buiten. Waar nodig wordt de jongere jeugd aan de sporthaldeur opgehaald door de trainers en daar ook weer afgezet. 

Voor 18 jaar en ouder geldt het coronatoegangsbewijs. Op trainingsavonden sporten we met bekende groepen. Daarom passen we hier dezelfde procedure toe als voor de lockdown: we zullen de sporters de komende week checken, nieuwe mensen ook een scan afnemen en daarna steekproefsgewijs controleren. Dat doen we bij de ingang van de sportzaal zelf.

Omdat de besmettingscijfers hoog zijn en door de versoepelingen waarschijnlijk gaan toenemen, is het belangrijk om bij klachten thuis te blijven, je te laten testen en te laten weten waneer je een besmetting hebt opgelopen. De quarantaineregels voor nauwe contacten zijn ook versoepeld, zie de website van de rijksoverheid.

Aangescherpte lockdown

Vanaf 19 december zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. O.a. binnensport en horeca worden tot en met 14 januari gesloten. Dat betekent dat onze trainingen, wedstrijden en activiteiten in die periode niet door kunnen gaan.

We vinden het heel vervelend dat we weer echt op pauze gaan. In januari zullen we kijken hoe we er een vervolg aan kunnen geven. Voor nu wensen we iedereen een goede kersttijd en vakantie. Op betere tijden in 2022!

Avond lockdown en meer

Vanaf 28 november geldt er een stop op verschillende activiteiten vanaf 17 uur ’s avonds, waaronder amateursport en horeca. De maatregelen die al golden (coronatoegangsbewijs en geen publiek) blijven van kracht. Daarnaast is er een aanscherping in het gebruik van mondkapjes (in kantine en gang) en het houden van 1,5 meter afstand.

Trainingen

We bieden aan de jeugdteams nu trainingen op maandag- en woensdagmiddag tot 17 uur. Voor de senioren is er helaas geen trainingsaanbod meer mogelijk doordeweeks. Incidenteel kan er op zondag een training gepland worden als er zaalruimte is.

Wedstrijden

De handbalbond heeft laten weten dat verenigingen en teams zelf kunnen kiezen of zij hun wedstrijden willen spelen. Wedstrijden die eindigen na 17 uur worden sowieso afgelast. Vooralsnog denken wij dat onze jeugdwedstrijden door kunnen gaan. Met de seniorenteams overleggen we. Bijvoorbeeld Yourlease Eemland 1 heeft al besloten voorlopig niet te spelen, omdat er niet getraind kan worden. 
Publiek is niet toegestaan. Wel laten we vanaf nu maximaal 3 rij-ouders van de uitspelende teams toe in de sporthal. Zij houden daarbij 1,5 meter afstand en dragen een mondkapje.

Kantine

In de kantine gelden nu de volgende horecaregels: vaste zitplek op 1,5 meter afstand en bij verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit geldt bovenop het coronatoegangsbewijs.

Activiteiten

De activiteitencommissie heeft in overleg met het bestuur besloten om de Kerstbingo/loterij die gepland stond op 18 december nietdoor te laten gaan. Op vrijdag 14 januari staat een Pubquiz op het programma. We wachten de richtlijnen af en besluiten later of en in welke vorm deze door kan gaan. 

Mondkapje verplicht

Een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten voor spelers, trainers, coaches en scheidsrechters, en als je op een vaste plek in de kantine zit. Voor de training kom je dus met een mondkapje op naar de sporthal. Op wedstrijddagen kom je met een mondkapje op naar de kantine en draag je die tot het binnengaan van de sporthal. Mensen die zijn ingedeeld als tijd-, zaal- of bardienst dragen ook een mondkapje. 

Basisregels

  • Houd 1,5 meter afstand (behalve tijdens het sporten). 
  • Vaak handen wassen, geen handen schudden.
  • Corona-gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
  • Bij positieve test op corona – informeer ons.

Geen publiek meer en bar gesloten vanaf 20:00 uur

We zijn een week verder en de regels t.a.v. corona zijn alweer veranderd. Vanaf 14 november mag er bij wedstrijden en trainingen geen publiek meer aanwezig zijn, het horecagedeelte van de kantine moet om 20:00 uur dicht en in de kantine moet iedereen een zitplaats innemen. Dit geldt voorlopig t/m 4 december, maar we houden er rekening mee dat het langer kan gaan gelden.

Wedstrijddagen voor 20:00 uur

Op zondagen overdag houden we de kantine open zoals gepland. De bardiensten blijven gelden en mensen kunnen een hapje of drankje bestellen. De route blijft ongewijzigd: de coronacheck vindt plaats aan de zijdeur van de kantine. Spelers, coaches, teambegeleiders, scheidsrechters en mensen die zijn ingedeeld als tijd- of zaaldienst mogen door naar de sporthal. Alle andere mensen, zoals de chauffeurs van jeugdleden, moeten in de kantine blijven. Ouders van jonge jeugdspelers kunnen helpen bij het omkleden, maar dienen daarna terug te keren naar de kantine. 

Wedstrijddagen na 20:00 uur

De sportkantine is gesloten. De toegang tot de sporthal is via de normale sporthaldeur. De coronacheck van de spelers vindt plaats bij de sportzaal door de op dat moment ingedeelde barverantwoordelijken. De andere bardiensten vervallen. 

Trainingsavonden

Er kan geen publiek meer aanwezig zijn bij trainingen. In afstemming met gymvereniging Impala en korfbalclub Antilopen wordt de regel dat ouders buiten blijven. Waar nodig wordt de jongere jeugd aan de sporthaldeur opgehaald door de trainers en daar ook weer afgezet. 

Tenslotte

Laten we er met elkaar aan werken dat de sport door kan. We moeten weer wennen aan de nieuwe regels en blijven aandacht houden voor de basisregels. Zo proberen we met elkaar de besmettingen onder controle te houden. 

Coronatoegangsbewijs verplicht

Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland snel toeneemt, is het te begrijpen dat er nieuwe beperkende maatregelen zijn ingesteld. Het besluit om het coronatoegangsbewijs te gaan hanteren voor de binnensport vanaf 6 november overviel ons toch. We willen aan de ene kant geen onderscheid maken en aan de andere kant dat de sport zoveel mogelijk door kan. We hebben de afweging gemaakt en kiezen ervoor om de sport zoveel mogelijk door te laten gaan. We gaan daarom QR codes checken van mensen van 18 jaar en ouder. 

We vinden het spijtig dat we sommige leden en publiek de komende tijd niet meer ontmoeten op de club. We hopen dat betrokkenen bij LHV vrij blijven van besmetting of een ernstig verloop van de ziekte en dat de maatregelen helpen om de besmettingcijfers te laten dalen. 

Hieronder uitleg over hoe we het met elkaar gaan organiseren. Updates vind je op de coronarichtlijnenpagina van de website.

Wedstrijddagen

Op wedstrijddagen maken we één toegang tot de kantine/sporthal: de deur aan de zijkant van de kantine ter hoogte van ons buitenveld. Iedereen van 18 jaar en ouder laat daar de QR code checken, ook LHV-ers die al eens eerder zijn gescand. De deur van de sporthal blijft dicht. De uitgang is via dezelfde route. 

Het checken wordt gedaan door mensen uit de groep barverantwoordelijken, bestuur en commissies. Daarnaast roepen we leden bij deze op zich bij deze groep te voegen om de pool zo groot mogelijk te maken zodat we snel kunnen handelen bij bijvoorbeeld ziekte of verkoudheidsklachten. Je kunt je daarvoor melden bij iemand van het bestuur of barcommissie.

Doordat we iedereen scannen, kunnen we weer gebruik maken van de binnenruimte van de kantine. Ook op het terras wordt een scan namelijk verplicht.

Trainingsavonden

Op trainingsavonden sporten we met bekende groepen. Daarom passen we hier een andere, praktisch werkbare procedure toe. We zullen de sporters checken aan het begin van de periode, nieuwe mensen ook een scan afnemen en daarna steekproefsgewijs controleren. Dat doen we bij de ingang van de sportzaal zelf. Omdat de mensen uit de meeste trainingsgroepen ook wedstrijden spelen, hebben we de situatie daarvan naar verwachting snel in beeld. 

Basisregels

Omdat we het coronatoegangsbewijs toepassen, is het niet verplicht om een mondkapje te dragen. Dat mag natuurlijk wel. Ook is het advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Daarin kan ieder zijn/haar verantwoordelijkheid nemen. Het is en blijft van belang om je bij klachten te laten testen en thuis te blijven. Ben je besmet, informeer dan de juiste personen (zie het protocol besmetting Corona bij LHV).

Coronaregels: wel terras, geen kantine

Vanaf 25 september zijn er aanpassingen in de coronaregels die voor veranderingen bij LHV gaan zorgen. Ten eerste geldt de 1,5 meter afstand regel niet meer. Daarmee vervallen ook de verplichte looproutes en zitplaatsen voor publiek. Het kan dat mensen zelf nog wel afstand willen blijven houden tot anderen, of geen handen willen schudden. Ga daar goed mee om.  

In de sportkantine, als de bar open is voor drankjes en hapjes, mogen we alleen binnen zitten als we om ID en Corona-toegangsbewijs vragen. Het bestuur van LHV vindt dat we niemand kunnen vragen om die taak op zich te nemen. Daarom hebben we besloten om vanaf 25 september alleen het terras te gebruiken wanneer de bar geopend is. Bestellingen halen mag wel gewoon in de kantine. Ook kunnen bezoekers via het terras en gang van de toiletten gebruik maken. 

Omdat het buiten kouder wordt, geven we de tip om een extra jas of trui mee te nemen. We proberen ook aan enkele heaters te komen. Heb jij er een te leen, dan horen we dat graag. Gasverbruik van de heaters kunnen we vergoeden.  

De basisregels blijven van kracht: was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en blijf thuis en laat je testen bij klachten.

Met de start van het zaalseizoen voor de deur (die  voor Eemland 1 al begonnen is) en nog enkele veldwedstrijden, hopen we jullie weer te zien op de club. 

Minder coronamaatregelen per 26 juni

De maatregelen zijn flink versoepeld. Senioren mogen wedstrijden spelen, er mag weer publiek bij trainingen en wedstrijden aanwezig zijn en de kantine mag weer open op de normale openingstijden. Tegelijk is de zomer begonnen en zullen er minder activiteiten zijn.

De basisregels blijven gelden: houd 1,5 meter afstand (behalve tijdens het handballen zelf), laat je testen en blijf thuis bij klachten en was vaak je handen. Kijk voor meer specifieke informatie zoals over trainingen, wedstrijden en de kantine op de corona-pagina.

Activiteiten in de zomer

Zolang er voldoende animo is en trainers beschikbaar zijn, kan er in de zomer getraind worden of wedstrijdjes gespeeld worden op het verharde veld en op het zand. Dit wordt binnen de teams verder afgestemd.

Daarnaast staat er nog een clinic beach handbal op het programma op zondag 11 juli. Ook jeugd van andere clubs kan daaraan meedoen. Tot nu toe zijn er nog niet voldoende aanmeldingen, dus geef je snel op bij To.

Dit jaar is er helaas net als in 2020 geen familietoernooi om het seizoen af te slaan. Wel wordt er voor de vrijwilligers nog een bedankavond georganiseerd. Omdat we verwachten dat meer mensen dan vorig jaar op vakantie zullen gaan, wordt die in de loop van het nieuwe seizoen georganiseerd.

Corona update per 19 mei

Sinds 19 mei 2021 zijn er enkele versoepelingen van de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19. Voor LHV zijn er in deze stap van versoepelingen nog weinig veranderingen.

Sporters ouder dan 26 jaar mogen nu buiten in grotere groepen dan 4 (max 30) sporten, maar nog altijd geldt dat zij tot elkaar 1,5m afstand moeten houden.

Sportkantines mogen vanaf 19 mei 2021 hun terras openstellen tussen 6 en 20 uur, met 2 mensen aan een tafel en na gezondheidscheck. Omdat dit alleen voor trainingsgroepen van volwassenen kan, en deze hun trainingen na 20 uur eindigen, blijft het terras van LHV voorlopig gesloten.