Algemene regels van het lidmaatschap

De algemene regels van het lidmaatschap zijn hier in te zien. Ze zijn aangehecht aan het lidmaatschapsformulier. Door lid te worden ga je akkoord met deze regels. 

Een aantal regels over lid worden, contributie en opzeggen lichten we eruit. 

Lid worden

Je kunt op elk moment in een jaar lid worden. Als je lid wordt voor de 15e van de maand dan telt die maand nog mee voor de contributie, word je daarna lid dan gaat de contributie de volgende maand in. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-.

De Contributie

Als lid ben je verplicht om steeds voor een heel jaar contributie te betalen, waarbij het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. In de ledenvergadering van 6 april 2018 zijn de contributie bedragen voor het seizoen 2018/2019 vastgesteld:

Geboortejaar Categorie

Maand contributie (EUR)

Jaar contributie

(EUR)

Jonger dan 7 jaar Kabouters (H)

8,50

102,-

7 en 8 jaar F-jeugd

11,10

133,20

9 en 10 jaar E-jeugd

13,75

165,-

11 en 12 jaar D-jeugd

16,35

196,20

13 en 14 jaar C-jeugd

19,10

229,20

15 en 16 jaar B-jeugd

20,60

247,20

17 en 18 jaar A-jeugd

22,20

266,40

ouder dan 18 jaar Senioren

25,50

306,-

ouder dan 18 jaar Midweeks

20,60

247,20

De kleedgeldbijdrage voor het seizoen 2018/2019 is vastgesteld op  € 10,-. Dit bedrag wordt in de maand september geïncasseerd. Nieuwe leden die zich na 15 maart aanmelden betalen geen kleedgeld voor het lopende seizoen.

In het geval van automatische incasso wordt de contributie per maand afgeschreven.

Mensen die een geen machtiging voor automatische incasso hebben getekend  worden per jaar € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht.

 Opzeggen lidmaatschap

Je lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat (email: lhv@handbal.nl) uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar (dus voor 1 juni).

Als je halverwege het seizoen opzegt, betaal je altijd nog contributie t/m de maand juni en word je per 1 juli afgemeld. Een opzegging na 1 juni betekent een contributieverplichting voor het volgende verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni, mede omdat LHV ook nog het nieuwe  seizoen de contributie aan het NHV moet afdragen.

Trimhandbal

Als Trimhandballer speel je geen wedstrijden, maar train je een keer in de week op een recreatief niveau. Je wordt niet geregistreerd bij de bond. Het trimhandbal concept is vrijblijvender dan de andere lidmaatschappen: je betaalt in seizoen 2018/2019 € 2,65 per training, plus een vaste bijdrage voor de zaalkosten (€ 15,85).