Nieuwe spelwijze F, E en D jeugd

De spelvisie bij de jongste jeugd is aanvallen om snel tot een doelpoging te komen en verdedigen om de bal te veroveren. Er is geen vast positiespel zoals bij oudere jeugd en senioren. Kinderen worden gecoacht op de vaardigheden storen en vrijlopen, ruimtes zien en gebruiken. Het spel ziet er heel anders uit dan het volwassen handbal en dat is prima.

Kinderen tot en met 12 jaar spelen handbal op een andere manier dan het volwassen handbal. De regels zijn per categorie aangepast om het spel beter te laten aansluiten bij de belevingswereld en bewegingsdrang van de kinderen. Plezier en veelzijdig bewegen staan centraal. De verschillende speelwijzen in de F-, E- en D-jeugd werken stap voor stap richting het volwassen handbalspel.

Spelregels:

  • F-jeugd
    • NB: Een extra regel is dat er pas op doel geschoten mag worden, als de keeper terug is in zijn/haar doelgebied. Als er te vroeg gegooid wordt, mag er een nieuwe aanval worden opgezet.
  • E-jeugd
    • NB: iedereen verdedigt 1 op 1 – balgericht. Bal onderscheppen op eigen helft.
  • D-jeugd
    • NB: ook hier balgericht verdedigen, bal onderscheppen op het hele veld.

Instructievideo’s: