Vrijwilligers

Email vrijwilligerscommissie

Vacatures

Vrijwilligersvacature Ingangsdatum Schatting tijdbesteding Opmerking
Secretaris 8 maart 2016 Zie functieomschrijving Zie functieomschrijving
Voorzitter TC 8 maart 2016 Functieomschrijving via TC
Sponsorcommissie sept 2017 naar eigen invulling, ca 4 uur per maand Ruimte voor nieuwe initiatieven, de huidige commissieleden stoppen ermee
Leden schoolhandbalcommissie z.s.m.  4-12 uur per maand sept-maart Voor editie februari 2017 (start voorbereidingen in september 2016)
1 lid activiteitencommissie z.s.m. 4 uur per 2 maanden Versterking van huidige commissie, speciaal voor organisatie van jeugdactiviteiten.
Organisator Jantje Beton collecte jan 2017 ca 10 uur in totaal (incl avond collecte) We zoeken ouders van kinderen uit de C en/of B jeugd.
Leden schoonmaakploeg kantine z.s.m. 4 keer per jaar 3 uur Het bestaande team kan versterking gebruiken. Schoonmaak meestal op zaterdagochtend.

 

Functieomschrijvingen:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Vrijwilligers coordinator

Technische Commissie
>   Voorzitter TC
>   Wedstrijdsecretaris

Voorzitter en leden kantinecommissie

Voorzitter activiteitencommissie

Voorzitter sponsorcommissie

Jeugdtrainer

Jeugdcoach